Lukijalta: Järvi-Suomen peruskirja tuo elinvoimaa sekä maaseudulle että kaupunkeihin

Itä-Suomeen, Vuoksen järvialtaan kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien ja ely-keskusten yhdessä sopiman Järvi-Suomen peruskirjan valmistelu on herättänyt ansaittua huomiota (L-S 5.3./Martti Laine).

Peruskirja on tärkeä ja maantieteellisesti kunta- ja maakuntarajariippumaton tahdonilmaisu siitä, että laaja alueemme säilyy kokonaisuudessa elinvoimaisena, kiinnostavana ja ekologialtaan kestävänä.

Vuoksen järvialtaan, kotoisasti Saimaan, laajoilla rannoilla tarvitsemme monia toimia, että Itä-Suomi pysyy vahvana ja elinvoimaisena.

Kestävä ympäristön käyttö, hyvin hoidettu alkutuotanto sekä lupaehdot täyttävä teollisuus ovat esimerkiksi keinoja edistää alueemme ainutlaatuisia ympäristöarvoja ja vahvistaa perinteisiä elinkeinoja sekä luoda uutta.

Itä-Suomessa kuntien menestyminen tarvitsee taustakseen elinvoimaisen ja yhtenäisen toimijoiden rintaman. Peruskirja luo tälle työlle ensimmäisen kerran historiallisen laajan ja konkreettisen työpöydän.

Järvi-Suomen peruskirjan tavoitteen mukaisesti tulevaisuusorientoituneen työn painopiste on pikemminkin aktiivisessa kehittämisessä ja tekemisessä kuin tiukassa suojelussa.

Peruskirja toteuttaa kestävää kehitystä ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Se popularisoi alueella jo olevaa tieteen ja tutkimuksen kansainvälisesti tunnustettua osaamista.

Vastuullisen matkailun kehittymistä sekä vesistöjen elinympäristön ja veden laadun paranemista tuetaan matkailun ja vesistötutkimuksen tiedoilla.

Huoli itäisen Suomen menestymisestä sekä ympäristön tilasta on meille kaikille yhteinen, niin kaupunkilaisille kuin maaseudun asukkaille.

Peruskirjan hengen mukaisesti tavoiteasettelu on pitkäjänteinen ja sitoutuminen kannustaa meitä kaikkia toimijoita toimimaan hieman tavoitteellisemmin elinympäristömme ja elinvoimamme parhaaksi.

Jouni Riihelä
tekninen johtaja
Mikkeli

Topiantti Äikäs
kaupunkikehitysjohtaja
Imatra