Mielipide: Huolehtikaa Ristiinan lukiosta

Ristiinan koulukeskuksen Setälä-salin kuulemistilaisuudessa tupa oli täynnä.

Oppilaiden ja opettajien kannanotot olivat erittäin vakuuttavia lukion säilyttämisen puolesta, samoin yleisön.

Virpi Siekkinen perusteli lukion lakkauttamista kaupungin huonolla taloustilanteella ja säästötavoitteella.

Euromääräiset säästöt Ristiinan lukion lakkauttamisen ansiosta ovat lapsellisen pieniä summia siihen haittaan nähden, mitä lakkauttaminen aiheuttaa Ristiinalle, opettajille ja ennen kaikkea oppilaille.

Säästöt on otettava kaupungin hallinnon ja byrokratian puolelta. Kuntaliitoksen aikaiset henkilöstösäästöt ovat jotakuinkin toteutumatta.

Esimerkiksi noin 250 000 euron summa on noin kolmen hyväpalkkaisen viranhaltijan vuotuinen kustannus.

Annetaan lukion opettajlle, oppilaille ja oppilaiden perheille työrauha olla ja asua Ristiinassa.

Otetaan mieluummin kehityksen suunnaksi elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen.

Työtä on rakentamisessa, metalliteollisuudessa, matkailussa, hoivapalveluissa, metsäteollisuudessa ja maataloudessa. Tavallisia töitä, kun vain löytyisi tekijöitä.

Myös perinteisiin ammatteihin tarvitaan lukion suorittaneita ja korkeammin koulutettuja työntekijöitä.

On parempi saada kiinteitä työpaikkoja ja asukkaita Ristiinaan veronmaksajiksi kuin halvaannuttaa elämisen mahdollisuuksia kouluja lopettamalla.

Teolliset ja tuotannolliset yritykset toimivat ympäristökunnissa, eivät torin ympärillä.

Vesa Pöntinen