Mielipide: Myös päivähoidossa päätökset pitää tehdä tiedon pohjalta

Mikkelin kaupungin talous on vaikeassa tilanteessa ja nyt tehtävät päätökset määräävät kaupungin tulevaisuuden pitkäksi aikaa. Kaupunginhallitus asetti keväällä Talous- ja tulevaisuusryhmiä (Tatu) tekemään jo valtuustokauden kolmatta toiminnan tehostamisohjelmaa taloustilanteeseen sopeuttamiseksi.

Tästä syystä on kuitenkin tehtävä organisaation palveluverkkoon muutoksia. Talous- ja tulevaisuusohjelma valmisteltiin nopealla aikataululla keväällä 2020 kaupungin omana työnä. Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi ohjelman 22.6. Ohjelmaan sisältyy yhteensä 2,6 miljoonan euron säästö- ja sopeutustoimenpiteitä toteutettavaksi vuosina 2021–2023. Erityistä huomiota tuli ohjelman valmistelussa kiinnittää elinvoimavaikutuksiin.

Henkilöstövähennystavoitteiksi Tatu-ohjelmassa on linjattu 40 henkilötyövuoden lisävähennys aiemman palveluverkko-ohjelmassa sovitun 120 vuoden päälle. Uusi 40 vuoden vähennys toteutetaan pääsääntöisesti muuttamalla palvelurakennetta, palveluverkkoa ja palvelutasoa. Lisäksi tavoitellaan vähennystä tehostamalla kaupungin sisäisiä prosesseja. Toimet vaativat valtuuston hyväksymisen osana talousarviota vuodelle 2021.

Satu Taavitsainen (sd.) ja muutama muu valtuutettu teki valtuustoaloitteen 5.10. valtuuston kokouksessa. Siinä esitettiin, että Tatu-ryhmän esityksiä päivähoidon uudistuksista ei vietäisi eteenpäin. Siis jo ennen kuin asiaa on perusteellisesti selvitetty, tehty lapsivaikutusten arviointi tai asiaa olisi käsitelty asiantuntijalautakunnassa.

Kokoomuslaisina arvostamme tietoa, jota virkamiehet ja kuntalaiset meille tuottavat. Lapsivaikutusten arviot ja muut asiaan liittyvät arviot päätöksistä on nähtävä ja näiden pohjalta on tehtävä päätöksiä. On suorastaan edesvastuutonta, jos asiat lyödään lukkoon ennen kaikkien tietojen tarkkaa arviointia.

Vaikean taloustilanteen vuoksi kaupungin kaikkea toimintaa on arvioitava erityisen tarkasti. Veroeuroja on tarjolla rajoitettu määrä, joten jokaisen euron on tuotettava mahdollisimman paljon palveluita ja hyvinvointia. Uudet palvelut ja niiden tuotantotavat voivat olla jopa parempia kuin nykyisin käytössä olevat. Talousasiat ja lasten oikeudet pitää nähdä pitkälle tulevaisuuteen ei vain ensi kevään kuntavaaleihin.

Nyt luodaan virheellistä kuvaa, että jotain olisi jo päätetty. Asiat ovat nyt valmistelussa. Tulevassa päätöksenteossa meidän luottamushenkilöiden on tehtävä ratkaisut tiedon pohjalta. On otettava huomioon muun muassa eri alueiden erityispiirteet, lapsivaikutusten arvioinnit ja eurot. Meidän on löydettävä ratkaisu, joka toimii sekä lastenoikeuksien, että talouden näkökulmasta. Emme voi valita vain toista.

Armi Salo-Oksa

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok.)

Olli Miettinen

valtuustoryhmän 1. varapj. (kok.)

Oskari Valtola

valtuustoryhmän 2. varapj. (kok.)

Olli Marjalaakso

kunnallisjärjestön puheenjohtaja (kok.)

Mikkeli