Mielipide: 90-luvulla kansalaisia kuritti velkaantumisen ja laman lisäksi eläketurvan leikkaus

Haluan antaa tunnustuksen ex-kansanedustaja Satu Taavitsaiselle hänen mielipiteestään (L-S 8.1.), joka koski vanhojen velkojen vanhenemista.

Suomalaisena häpeäpilkkuna ovat olleetkin 1990-luvun laman ajoilta periytyneet kohtuuttomat taakat monien silloin jo kaikkensa menettäneiden harteilla.

Samaan lamaan sortuivat myös monet, jotka irtisanomisten takia menettivät työpaikkansa. Näistä useimmat, varsinkin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat, lopullisesti.

Näiden ihmisten työeläkekartunta jäi huomattavasti matalammaksi kuin jos se olisi häiriöttä saanut jatkua eläkeikään.

Tätäkin laman seurausta monet edelleen kantavat ja elävät hyvin lähellä köyhyysrajaa, elleivät jopa sen alapuolella. Loppuikänsä. Pitää myöskin muistaa etteivät he ole tilanteeseen syyllisiä.

Kun Taavitsainen moittii menneitä hallituksia kykenemättömyydestä ja haluttomuudesta puuttua laman uhrien tilanteeseen, samalla hän asettaa demarit samalle syytettyjen penkille.

Taavitsainen kirjoitti: "Suomen hallitusten olisi pitänyt enemmän painottaa talouspolitiikassaan elvytystä ja inhimillisyyttä, olla ihmisten puolella, ennemmin kuin tehdä sosiaaliturvan, lapsilisien ym. leikkauksia ja myöntää pankkitukia."

Olen samaa mieltä, mutta tuohon ym-lyhenteeseen kätkeytyy eräs kohtalokkaimmista leikkauksista, eläketurvan leikkaukset.

Niistä ensimmäinen ja epäoikeudenmukaisin on niin sanottu taitettu indeksi. Koska "Lipposen lahja" kohdistuu niin nykyisiin kuin tuleviinkin eläkeläisiin, katson vuosien 1995—1999 hallituksen olleen pahin Taavitsaisen entisten hallitusten listalla.

Nähtävissä on, ettei nykyhallituksen linja korjaa kovin näkyvästi pienituloisimpien asemaa. Köyhä pysyköön köyhänä, on valitettava, yhteiskunnallisesti hyväksytty linjaus.

Kaikki kassoilla työskentelevät eivät päädy pääministereiksi. Jos päätyvätkin, sympatiat ruohonjuuritasoa kohtaan muuttuvat kovin ulkokultaisiksi.

Ilmastonmuutos on kuin taivaan lahja, karsinoida pienituloiset ja toimeentulorajan kanssa kamppailevat, eläkeläisistä puhumattakaan, tiukasti erilleen hyvätuloisesta eliitistä.

Kun "vappusataset" ovat katteetonta sanahelinää, sitä eivät ole ministeripalkkojen korotukset, jotka toteutettiin jo ex-pääministeri Rinteen hallituksen ensimetreillä.

Eivät ole myöskään ne "verosuunnittelijat" jotka käyttävät samoja veroprosentteja kuin putkiasentajat nostaessaan tileilleen tuottoja, jollaisia putkiasentaja ei saata tienata eläessään.

Satu Taavitsaisella riittää työsarkaa, jos hän haluaa noudattaa edellä siteeraamaani lauseen henkeä. Siinä tarvitaan myös yhteistyötä. Sitä löytyy, jos haluaa.

Veikko Elo

puheenjohtaja, Oikeutta eläkeläisille ry Etelä-Savo

hallituksen jäsen, Mikkelin seudun Perussuomalaiset

Mikkeli