Lukijalta: Haukivuoren junavuorojen puolesta on nyt toimittava — niitä tarvitaan useampia suuntaansa

Haukivuoren aluejohtokunta on yhteistyössä kaupungin kanssa saanut vahvalla strategiallaan positiivista, näkyvää elin- ja vetovoimakehitystä sekä asukas- ja asumisviihtyvyyttä aikaiseksi.

Paljon on vielä tekemistä. Kaikista merkittävintä on nyt uusasukashankinnan aikaansaaminen. Edellytyksiä Haukivuorella on. Tärkein tekijä on saavutettavuus!

Junavuoroja tuli lisää Savon radalle. Nyt Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin kaupungilla ja Pohjois-Savon elyllä on vaihtoehtoja saada juna-asiamme edistymään. Meillä on Etelä-Savosta kaksi ministeriä ja omia kansanedustajiakin.

Miksi otan nämä tahot esille? Saadaksemme junavuoroja on virallisten vaikuttajatahojen oltava aktiivisesti ehdottamassa ja perustelemassa asiaa VR:lle. Se on VR:n viesti.

Toisekseen eräs vapaa-ajanasukkaamme on selvittänyt ja tuonut julki paikallislehdessämme, että todennäköisesti matkustajamääriltään samantasoiset Härmä, Henna ja Kempele ovat saaneet junavuoroja.

Haukivuoren pysähdykseen käytetty aika on vain 2 – 3 minuuttia. VR:n peruste, jonka mukaan koko Savon radan liikenne menee sekaisin näiden minuuttien vuoksi, on asiantuntijatahojen mukaan todettu pienillä organisoinneilla perusteettomaksi.

Nyt on aika junayhteyksien aktiivitoimille. Liikenneministeriö pyytää ehdotuksia alueen junaliikenteen kehittämiseksi 23.10. mennessä.

Toisekseen, ilmastonmuutosasiat ovat erittäin akuutteja.Tieliikenteen osuus liikenteen hiilidioksidipäästöistä on 94 prosenttia, rautatieliikenteen vain 0,5 prosenttia.

Tasavallan presidentti totesi 13.6. Finlandia-talolla ilmastonmuutosasioista: ”Ei ole aikaa odottaa. On toimittava juuri nyt!”. Myös pääministeri on pyytänyt kaikkia puolueita mukaan talkoisiin.

Juna-asia on Mikkelin kaupungille ja Haukivuorelle todella iso. Tavoite on nostaa Haukivuori uuteen kategoriaan elin- ja vetovoimatasolla, yhtenä Mikkelin kaupunginosana.

Junan pysähtyminen on kokonaiskehityksen kynnyskysymys: Viimeinen ehdotus on 3 – 4 junavuoroa suuntaansa!

Leo Laukkanen
kauppaneuvos, aluejohtokunnan puheenjohtaja
Haukivuori, Mikkeli