Lukijalta: Eläkeläisten on syytä olla hereillä eduskuntavaaleissa

Uutisessa kerrottiin, että kuntien eläkevakuutuksista huolehtiva Keva tullaan jakamaan kahtia. Suunnitelmaa laatineen työryhmän keskeisimpiä perusteita oli kilpailun lisääminen jo ennestään kilpailleiden kuuden eläkeyhtiön kesken.

Kun eläkkeet lakisääteisinä eivät voi olla kilpailutuksen kohteina, ovat eläkeyhtiöt muilla toimilla, kuten kiinteistökaupoilla ja asiakashyvityksillä osoittaneet halukkuutta asiakassuhteen säilyttämiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan.

Asiakashyvityksissä käytetään erilaisia prosentteja hyvityksenä yrityksille eläkemaksuista, jotka parhaimmillaan ovat 2 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden noin 15 miljardin maksuista jo 1,5 prosenttia on 225 miljoonaa. Se on pois eläkeläisiltä.

Keva on ollut kunnille kuuluvien eläkemaksujen tilityskohde. Sen ei ole tarvinnut kilpailuttaa kuntia eläkemaksujen tilityksistä, joten sillä ei ole ollut tarvetta asiakashyvityksiin.

Nyt, palveluja ulkoistettaessa, ovat tulot Kevalle heikentyneet ja vastaavasti korkeammilla palkoilla eläkkeille jääneiden eläkemaksut lisääntyneet. Menot kasvavat ja tulot heikkenevät palveluiden ulkoistamisen seurauksena. On pakko reagoida.

Valtio on suosinut eläkeyhtiöiden tulokehitystä säätämällä lain taitetusta työeläkeindeksistä, joka on vuodesta 1996 leikannut eläkkeitä noin 1,5 prosentilla vuosittain ja lisännyt eläkeyhtiöiden varallisuutta, joka viimeisimpien tietojen mukaan on yli 204 miljardia.

Samassa ajassa eläkeläinen on menettänyt tuloistaan yli 30 prosenttia. Sosiaaliturvarahastoiksi nimettyjä työeläkerahastoja on käytetty vastaavasti valtion lainojen vakuutena ja saatu helpommin lainoja, vaikka vakuudet ovat yksityisten eläkeyhtiöiden omaisuutta.

Eläkeläiset ovat yrittäneet kansalaisaloitteella poistaa taitetun indeksin, mutta se torjuttiin helmikuussa 2017. Nyt on käynnistetty uusi aloite 50/50-indeksin palauttamiseksi. Aloite on tarkoitus saada tulevan eduskunnan ja hallituksen käsiteltäväksi.

Eduskuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä jatkossa päättävät tämän entistä kilpailuhenkisemmäksi käyvän toiminnan asioista.

Kun rahoja on leikattu ja käytännössä palvelujen tuottajia kiinnostavat enemmän rahat kuin eläkeläiset, ovat vaalit eläkeläisille hyvin merkittävät.

Pekka Auvinen
Suomen Senioriliike ry:n jäsen
Mikkeli

Tekstiä on muokattu 8.3. klo 10:25; toisessa kappaleessa korjattu virheellinen luku 225 miljardia oikeaan muotoon 225 miljoonaa.