Mielipide: Mielen ja kuntoutuksen talo säästää eniten

Olemme huolestuneina seuranneet keskustelua Mielen ja kuntoutuksen talosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä kuntoutuksen näkökulmasta Kyyhkylä tai Moisio eivät ole tulevaisuuden ratkaisu järjestettäessä näitä palveluja.

Palveluja ei voi tehostaa, jos hoitopaikat ovat erillään muusta terveydenhuollosta.

Alueemme ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessakin psykiatrian sairaalahoitoa.

Psykiatristen palvelujen joustava tarjonta ja korkeatasoinen lääketieteellinen hoito edellyttävät avo- ja laitospalvelujen sijoittumista muun terveydenhuollon välittömään yhteyteen. Potilaiden tila vaatii usein psykiatrisen hoidon lisäksi myös muiden terveydenhuollon erikoisalojen välittömiä tutkimuksia ja hoitoa.

Myös päivystysasetus edellyttää psykiatristen päivystyspalvelujen tarjoajalta, että käytettävissä on potilaan terveydentilan arviointia varten riittävän laajasti ympäri vuorokauden myös somaattisten erikoisalojen asiantuntemusta.

Kaikkien mielenterveys- ja päihdepalvelujen sijoittuminen muun sairaalan yhteyteen mahdollistaa tehokkaan ja joustavan vastavuoroisen palveluntarjonnan myös päivystykseen ja somaattisten erikoisalojen potilaille.

Moision sijoittaminen Kyyhkylään on herättänyt vanhakantaista innostusta. Siellä, edellä mainituin syin, potilaiden asianmukainen hoito vaarantuisi ja olisi taloudellisesti tehotonta. Erotteleva vaihtoehto myös jatkaisi psykiatristen sairauksien negatiivista leimaamista.

Lisäksi Kyyhkylän tilojen saattaminen soveliaiksi psykiatrisen hoidon toteuttamiseen edellyttää miljoonien eurojen remontointia.

Keskussairaalaa uudistavan Esper-hankkeen lähtökohta on liian suurista ja huonokuntoisista vuokratiloista luopuminen.

Ainoat todelliset vaihtoehdot ovat Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentaminen tai luopuminen alueellamme psykiatrian sairaalapalveluista.

Jälkimmäinen tarkoittaa palvelujen ostamista muilta sairaanhoitopiireiltä, nykyhinnoin kaksinkertaisia kustannuksia ja potilaiden hoidon toteutumista kaukana läheisistään.

Rakentamatta jättämisen säästö olisi kulutettu muutamassa vuodessa ja ainakin 120 työpaikkaa siirtyisi pois talousalueelta.

Alueemme ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessakin psykiatrian sairaalahoitoa. Psykiatristen sairaalapalvelujen järjestyminen lähisairaanhoitopiireissä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Sairaansijat rakentuvat joko omalle alueellemme tai lähialueille.

Myös kuntoutukselle ja saattohoidolle tarvitaan nykyaikaiset tilat. Väestön ikääntymisen myötä kuntoutuksen tarve lisääntyy. Uusiin tiloihin luodaan maakuntaan korkeatasoinen kuntoutuksen yksikkö, jossa otetaan käyttöön uusia menetelmiä.

Kuntoutuksen yksikön ja pääsairaalan läheisyys mahdollistaa nopean ja turvallisen siirtymisen akuuttihoidosta kuntoutukseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- ja lonkkamurtumapotilaille.

Saattohoidon järjestämissuunnitelman mukaan alueella tarvitaan vaativan, B-tason saattohoitoyksikkö.

Toivomme, että Mielen ja kuntoutuksen talo nähdään taloudellisesti järkevänä investointina, joka takaa laaja-alaisen terveydenhuollon alueemme ihmisille ja luo puitteet ammattilaisten työlle.

Timo Liukkonen