Mielipide: Hoitajat voivat nyt keskittyä hoitotyöhön

Hoitajamitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa saatiin viimein lakiin. 1. lokakuuta tuli voimaan 0,5:n vähimmäismitoitus, jota nostetaan portaittain 0,7:ään 1.4.2023 mennessä.

Hoitotyö erotetaan tukitöistä heti. Tehtävänkuvan muutos ei siten tule voimaan portaittain kuten vähimmäismitoitus.

Hoitajat voivat keskittyä jatkossa hoitotyöhön koulutuksensa mukaisesti, mikä on merkittävä asia.

Tukityöt, kuten siivous, pyykinpesu ja ruoanlaitto ansaitsevat omat ammattilaiset. Asiakkaat ansaitsevat parhaan mahdollisen hoidon ja hoitajan, joka keskittyy hoitamiseen.

Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi. Mitoitus tuleekin määritellä todellisen tarpeen mukaan.

Esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden yksikössä tarve on reilusti 0,7:ää isompi. Vähimmäismitoitus kirjattiin lakiin, jotta inhimillinen hoito turvataan kaikille asiakkaille.

Osa työnantajista on noudattanut suosituksia, ja yksiköt ovat toimineet hyvin ilman pakottavaa lakiakin.

Laki kuitenkin tarvitaan, kuten monissa muissakin asioissa, niitä varten, jotka toimivat kurjimmin. Laki on kansalaisen turva, myös työntekijöiden turva.

Työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus epäkohdista.

SuPer odottaa, että lakiuudistukseen suhtaudutaan kaikkialla vakavasti. Laki on pakottava, ja sitä on noudatettava.

Liitto kehottaa kaikkia kuntia tarkastamaan sekä oman toimintansa että ostopalvelunsa välittömästi.

Myös yksityisten palveluntuottajien on toimittava samoin. SuPer seuraa tilannetta ja kehottaa työntekijöitä ilmoittamaan tilanteista, joissa lakia ei noudateta.

Työntekijöillä on myös sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista.

Myös kotihoito vaatii toimenpiteitä, jotta turvataan riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Vanhustenhoidon tervehdyttäminen saadaan nyt hyvälle alulle ja kehittämistä tulee jatkaa.

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer