Mielipide: Jos Mikkelin koulutussäästöt kohdistetaan vain keskustan lukiotoimipisteeseen, sen kurssitarjonta supistuu ja vetovoima vähenee

Parissa vuodessa Mikkeli, ja koko Suomen kuntatalous, on joutunut yllättävän kovalle säästökuurille.

Kuluja joudutaan supistamaan joka sektorilta. Mikkelin kaupungin taloustilanne vaatii säästöjä myös lukiokoulutuksesta.

Lukiokoulutukseen kohdistuvat säästöt on ollut tarkoitus saada kokoon suurimmaksi osaksi Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisella.

Jo nyt lukiossamme opiskelee nuoria Haukivuorelta, Hirvensalmelta, Juvalta, Suomenniemeltä, Puumalasta ja Ristiinasta.

Tämä esitys kuitenkin kumottiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa, joten säästötavoite pitäisi saada kokoon muilla keinoin. Tällä hetkellä säästövelvoite on kaatumassa Mikkelin lukion keskustan toimipisteen kannettavaksi.

Samaan aikaan Ristiinan yhtenäiskoululla eletään murrosvaihetta: vielä pari vuotta sitten kaikissa yläkoulun ikäluokissa oli noin 60 lasta tai nuorta, mutta ensi vuonna käytännössä kaikki ikäluokat alakoulusta alkaen ovat kooltaan 40 tai jopa vähemmän.

Tilastollisesti alle puolet nuorista valitsee lukion.

Keskustan yksikössä opiskelee yli 700 nuorta eli noin puolet Mikkelin ja lähikuntien kyseisestä ikäluokasta.

Keskustan toimipisteellä on siis alueellisesti merkittävä rooli nuorten jatko-opintojen kannalta: vastuullamme on tarjota suurelle joukolle lähialueen nuoria tasavertaiset mahdollisuudet edetä korkea-asteen opintoihin jyväskyläläisten, kuopiolaisten ja helsinkiläisten nuorten tavoin.

Jos voimakkaat säästöt kohdistuvat yksinomaan keskustan yksikköön, vuosittain tarjottavaa kurssimäärää pitää vähentää entisestään.

Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa pienten valinnaisaineiden, kuten ilmaisutaidon, mediakasvatuksen, sekä kielten, kuten ranskan, saksan ja venäjän, opetuksen voimakasta karsimista.

Myös reaaliaineiden ja luonnontieteiden valinnaisten kurssien valikoima supistuu.

Vuonna 2021 käyttöön otettava opetussuunnitelma kuitenkin korostaa oppiaineita yhdistäviä opintokokonaisuuksia, ja tämä vaatii toteutuakseen riittävän laajaa kurssivalikoimaa.

Toinen säästötoimenpiteiden vaikutus on ryhmäkokojen kasvaminen.

Tällä hetkellä keskustan yksikössä yleisin ryhmäkoko on noin 30 opiskelijaa. Jos säästöt kohdennetaan oppilaitokseemme, ryhmäkoot kasvavat huomattavasti.

Samaan aikaan uusi opetussuunnitelma painottaa mm. yksilöllistä ohjausta ja opiskelijoiden hyvinvointia. Suuret opetusryhmät vaikeuttavat tätä. Päinvastoin uupumus saattaa lisääntyä.

Jos kurssimäärää vähennetään, se voi myös vaikeuttaa yksilöllisten valintojen tekemistä.

Lukio-opiskelu 3, 3,5 tai 4 vuoden ohjelmassa edellyttää riittävän laajaa kurssitarjontaa, jotta opiskelu tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti olisi mahdollista.

Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen useampaan kirjoituskertaan vaatii samoin riittävän laajaa kurssitarjontaa.

Jatko-opintoihin hakeuduttaessa lukiossa opiskeltavien oppiaineiden tärkeys ja merkitys eri aloille vaihtelee. Siksi on tärkeää, että kaikissa lukion oppiaineissa on riittävän laaja ja laadukas tarjonta.

Mahdollisuudet tasokkaalle opetukselle ja tehokkaalle oppimiselle on taattava keskustan toimipisteessä myös jatkossa.

Lukuvuonna 2018—19 keskustan yksiköstä vähennettiin 10 kurssia, ja tänä lukuvuonna tarjontaa on leikattu 32 ryhmällä edellisvuoteen verrattuna. Nämä säästöt ovat jo vähentäneet mm. opintomenestyksen kannalta tärkeiden ylioppilaskirjoituksiin valmentavien kurssien määrää.

Toivomme, että säästöihin liittyvä keskustelu ei lietsoisi lisää vastakkainasettelua ja että kaikki alueen nuoret tulisivat turvallisin mielin opiskelemaan keskustan yksikköön.

Jo nyt lukiossamme opiskelee nuoria, jotka kulkevat Mikkeliin Haukivuorelta, Hirvensalmelta, Juvalta, Suomenniemeltä, Puumalasta ja Ristiinasta.

Keskustan yksikössä on siis totuttu ottamaan huomioon ne opiskelijat, joiden koulumatka on keskusta-alueella asuvia pidempi.

Keväästä 2020 alkaen valtaosa korkeakouluopiskelijoista valitaan pelkkien ylioppilastutkinnosta saatujen arvosanojen perusteella. Lukion merkitys jatko-opintojen näkökulmasta korostuu siis entisestään.

Alueemme nuorten tasavertainen mahdollisuus päästä jatko-opintoihin on Mikkelin kaupungin tulevaisuuden kannalta tärkeää koko seudun vetovoimaisuuden kannalta.

Kaupungissa on oltava edes yksi valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvä, kurssivalikoimaltaan laaja lukio. Näin opiskelijat eivät karkaa muiden kaupunkien erikoislukioihin.

Päättäjät, vahvistakaa siis koko Mikkelin alueen lukio-opiskelumahdollisuuksia niiden heikentämisen sijaan.

Helena Erkkala

englannin kielen lehtori

Hannu Huotelin

opinto-ohjauksen lehtori

Ulla Koivukangas

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Matti Nissinen

opinto-ohjauksen lehtori

sekä 34 Mikkelin lukion opettajaa ja henkilökunnan jäsentä