Lukijalta: Kenen asialla muutosjohtaja on?

Etelä-Savon maakunta- ja sote-valmisteluorganisaatio on ja monitahoinen. Myös Pieksämäki on valmistelussa vahvasti mukana.

Maakunta- ja sotevalmistelun laajennetussa johtoryhmässä Pieksämäkeä edustaa vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen. Ohjausryhmässä on neljä jäsentä Pieksämäeltä.

Maakunnallisia valmisteluryhmiä on 12. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmisteluryhmässä Pieksämäkeä edustaa Tuija Haatainen palkattuna vastuuvalmistelijana.

Muissakin ryhmissä Pieksämäen edustus on hyvä. Pieksämäen edunvalvonta maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa on laajalla pohjalla.

Maakunta- ja sotevalmistelun osana on Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimen johtaja Haataiselle myönnetty tammikuussa 2018 sivutoimilupa, 30 prosenttia työajasta, jonka perusteella hän hoitaa vastuuvalmistelijana maakunnan sote-muutosjohtajan vakanssilla valinnanvapauspilottihanketta vuoden 2019 loppuun asti.

Haatainen on sitoutunut hoitamaan sataprosenttisesti myös päävirkansa.

Tammikuussa 2019 Haataiselle on myönnetty 50 prosentin virkavapaus hänen siirryttyään 1.1. alkaen vuodeksi 2019 Savonlinnaan hoitamaan Sosterin muutosjohtajan tehtävää.

Muutosjohtajana Savonlinnassa toimiminen ei ole maakunnan antama tehtävä, vaan kysymyksessä on Sosterin etujen ajaminen. Tästä kertoo muun muassa uutinen siitä, että Sosteri suunnittelee erikoissairaanhoitonsa yksityistämistä tai yhtiöittämistä nopealla aikataululla vastoin maakunnallista valmistelua.

Muutosjohtajalla on tuskin mahdollisuutta toimia maakunnan etujen ajajana tässä tilanteessa.

Pieksämäen kaupungilla, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Sosteri-kuntayhtymällä on omat, toisistaan jonkin verran poikkeavat intressinsä maakunta- ja soteuudistuksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Haatainen on kaikkien kolmen edellä mainitun organisaation palveluksessa. Herää kysymys siitä, kenen asialla hän viime kädessä on.

Risto Ockenström
kaupunginvaltuutettu (kesk.)
Pieksämäki

Uusimmat uutiset