Lukijalta: Poliisi on paras kansalaisten arjen turvaaja

Uutinen (L-S 21.1.) ”Poliisi ei ehdi joka paikkaan” on poliisiylijohdon todelliseen tilanteeseen perustuva näkemys poliisiresursseista Itä-Suomessa.

Uutisen mukaan myös yleistä valvontaa ja ennalta ehkäisevää sidosryhmätoimintaa on vähennetty.

Poliisien virkoja on Suomessa 7 200. Määrää halutaan nostaa ensi vuosikymmenen alkupuolella 7 850 virkaan. Se ei käy hetkessä, vaan edellyttää poliisin tehtävistä kiinnostuneita hakijoita sekä poliisikoulutuksen lisäämistä.

Maakuntien on pystyttävä lisäämään vetovoimaisuuttaan sekä tietoisuutta loistavista asuinpaikoista ja palveluista, jotta täällä avoinna oleviin poliisin virkoihin saataisiin hakijoita.

Olen syntynyt aikana, jolloin Juvalla oli nimismiehet ja paikallispoliisit. Poliisit olivat kuntalaisten tuttuja ja saapuivat paikalle nopeasti, kun tarve vaati. Rikokset saatiin tutkittua, ja asukkaat tunsivat olonsa turvalliseksi. Poliisit näkyivät ja asuivat kunnissa ja heitä oli helppo lähestyä.

Aika on muuttunut ja poliisien määrä sekä tarve on muuttunut. Tietoliikenneverkot ovat tuoneet uusia rikollisuuden muotoja. Kaikenikäisiä ja entistä nuorempiakin henkilöitä esimerkiksi houkutellaan huumeiden käyttöön ja myyntiin.

Netin sovellukset muuttuvat nopeasti ja niitä on vanhempien vaikea hallita ja valvoa, vaikka halua olisi. Tarvitaan poliisien, ja vanhempien yhteistyötä.

Ennaltaehkäisevä ja valistustyö on sydämellä tehtävää työtä näiden asioiden kuriin saamiseksi. Jokainen estetty rikos on voitto.

On tärkeää, että myös maanteillä tehtävät poliisiratsiat voivat jatkua. Maantievalvonnalla seulotaan mm. päihteiden käyttöä ja ohjataan ylinopeutta ajavat kuriin. Poliisi valvoo ja varmistaa näinkin ihmisten arjen turvallisuutta.

Arjen turvallisuus on kuntalaisen perusoikeus. Se, että poliisi, ambulanssi tai paloauto tulevat paikalle silloin, kun tarvitaan, on oikeutemme. Tämä oikeus ei saa olla kiinni postinumerosta tai asuinpaikasta.

Kun ihmisen lähipiirissä sattuu vakava onnettomuus tai lähiomainen ei jaksa, päättää elämänsä kulun itse, poliisi tulee usein paikalle viestintuojana. Silloinkin poliisi neuvoo, opastaa ja tukee, miten toimia. Tähänkin on oltava resursseja.

Poliisia tarvitaan kaikkialla. Vaatimus poliisien määrän nostosta on tarpeellinen, ja siihen tarvitaan maakuntien yhteistä edunvalvontaa.

On myös meidän poliitikkojen tehtävä huolehtia siitä, että ministerien maakuntavierailuilla ja tiedotusvälineissä antamat lupaukset poliisien lisäresursseista toteutuvat.

Suomen tulee olla kaikille ja kaikkialla turvallinen maa asua.

Kirsi Olkkonen
Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen
Kansanedustajaehdokas (kesk.)
Mikkeli