Mielipide: Lukion lopettaminen näivettäisi Ristiinaa

Tämän vuoden alusta lähtien Ristiinan lukio muuttui Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteeksi. Hallinto keskitettiin Mikkelin lukioon.

Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä kaupungin lukioiden välillä. Sen ajateltiin olevan helpompaa saman hallinnon alla.

Opiskelijoille yhdistymistä perusteltiin opiskelijan eduilla. Ristiinalainen nuori pystyisi valitsemaan isommasta kurssitarjonnasta.

Seuraavaksi katoavat asukkaat ja he eivät välttämättä pysähdy Mikkelin keskustaan.

Yhdistymistä perusteltiin myös sillä, että kaupungissa ovat sen jälkeen saman hallinnon alla iso päivälukio, pieni päivälukio, aikuislukio ja Otavan opiston nettilukio. Neliapilassa olisi tarjolla sopiva opinahjo kaikenlaisille oppijoille.

Olin myös itse mukana suunnittelemassa uudistusta. Yhteistyön lisääminen oli mielestäni järkevää.

Takana väijyi kuitenkin koko ajan taka-ajatus, että operaation todellinen syy ovat kaupungin säästöt.

Kuluvana lukuvuotena Ristiinassa tarjottavien kurssien määrä putosi edellisvuodesta noin viidenneksen. Ristiinan lukiolaiset opiskelevat puuttuvia kursseja Mikkelin toimipisteessä tai nettilukiossa.

Tämä säästö ei kuitenkaan ollut tarpeeksi. Muste on ehtinyt tuskin kuivua yhdistymissopimuksista kun eri puolilta on kantautunut huhuja ja ”varmaa tietoa” Ristiinan lukion siirtämisestä kokonaan Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen.

Ristiinan yhtenäiskoulussa ja lukiossa suuri osa aineenopettajista opettaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Lukion katoaminen aiheuttaa suurta vahinkoa myös peruskoulussa. Aineenopettajille ei riitä enää sieltä tunteja tarpeeksi. Sen takia on vaarana, että peruskoulun yläluokille ei saada päteviä opettajia.

Lukion lakkautumisen myötä Ristiina näivettyy. Nuoret häviävät katukuvasta. Lapsiperheiden yksi tärkeimmistä kysymyksistä asuinpaikkaa valittaessa on, että onko alueella lukio. Lukion häviäminen Ristiinasta vähentää alueen vetovoimaa.

Onko Mikkelillä varaa lopettaa hyvin toimiva lukio Ristiinasta? Mitä häviää seuraavaksi? Pankit lähtivät. Aluejohtokunta on uhan alla. Seuraavaksi katoavat asukkaat ja he eivät välttämättä pysähdy Mikkelin keskustaan.

Matti Hämäläinen