Mielipide: Lääkäri Heikki Laine vastaa Sosterin Jaana Luukkoselle

Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen vastasi kirjoitukseeni Länsi-Savo-lehdessä. Totesin kirjoitukseni alussa, että yhteistyö kollegojen kanssa on ollut hyvää aina sairaaloiden välillä. Kumppanuussopimukset perustuvat kollegoiden ja klinikkojen yhteistyöhön. Ostopalvelussa kritisoin niitä olosuhteita erva-alueella, jotka tekevät ostopalvelun pakolliseksi, en ostopalvelulääkäreitä.

Ostopalvelun hinnat ovat Mikkelin sairaalan referenssejä ja se, onko hinta muutama sata euroa sinne tai tänne, on merkityksetöntä, koska virkatyöhön nähden hinta on joka tapauksessa vähintään kolminkertainen.

Yhteistyö Savonlinnan lääkäreiden kanssa on niin ikään ollut pitkäkestoista ja hyvää, ja kolme Savonlinnan kirurgeista on aloittanut kirurgin uransa Mikkelin sairaalassa. Niin ikään Savonlinnan sairaalan lääkäreitä on työskennellyt Mikkelissä hyvin kokemuksin. Mikkelissäkin tehdään myös yhteistyötä KYS:n kollegoiden kanssa. Kritiikissäni ei ole kysymys yhteistyön puutteestä lääkäreiden ja klinikoiden välillä. Sitä on ollut aina ja varmasti on jatkossakin.

Se, mihin Luukkonen ei ottanut kantaa, ovat syyt miksi virkoihin on sekä Savonlinnassa että Mikkelissä vaikea saada lääkäreitä, ja on jouduttu turvautumaan muun muassa ostopalveluiden ja ulkoistusten käyttöön. Syy on epävarmuus ja sairaaloiden vuosia jatkunut eräänlainen roikkuminen löysässä hirressä. Tätä eivät kumppanuussopimukset ole muuksi muuttaneet, eivätkä muuta vaikka muuten apua tuovatkin.

Erva on lyhenne nimestä erityisvastuualue. Meidän erityisvastuualue on KYS-erva. Sanan yksi keskeinen osa muodostuu sanasta vastuu. HUS:n alueella ja OYS-ervassa tuo vastuu ja vastuun kantaminen johti konkreettisiin toimiin sairaaloiden työnjaon ja osuuskunnan muodossa. Vastuu siis otettiin siellä.

Kritiikissäni ei ole kysymys yhteistyön puutteestä lääkäreiden ja klinikoiden välillä.

Niin kauan kuin nämä erva-tason konkreettiset toimet ovat KYS-erva alueelle tekemättä, saamme Luukkosen kanssa jatkaa tätä löysässä hirressä roikkumista. Jos päivystys- ja keskittämisasetusten jälkeen olisi tällä KYS-alueella saatu päätös sairaaloiden keskinäisestä työnjaosta, Sosterinkin virkalääkäritilanne olisi aivan jotain muuta kuin se on nyt ja sairaalan toiminnasta ei tarvitsisi murhetta kantaa.

Silläkin uhalla, että tämä on jankkaamista, esitän vielä kerran kysymyksen lähinnä KYS:n ja Pohjois-Savon suuntaan, mutta toki kysymykseen voi vapaasti vastata Luukkonenkin, jos vastauksen tietää: Miksi KYS-erva:lla ei ole tehty sairaaloiden välistä työnjakoa tai edes perustettu OYS-mallista osuuskuntaa? Aikaa on ollut jo kaksi vuotta.

P.S. nämä kirjoitukset ovat täysin omia mielipiteitäni ja ne olisivat täsmälleen samoja, vaikka olisin Savonlinnan sairaalassa virkalääkärinä. Työantajalla ei tässä asiassa ole merkitystä.

Heikki Laine

lääkäri

Mikkeli