Lukijalta: Nuori, sinun ei tarvitse jäädä yksin

Yksinolo koetaan hyvin subjektiivisesti. Joku kokee itsensä tarpeelliseksi ja hyväksytyksi useamman ystävän läsnäololla, joku tarvitsee yhden läheisen. Ellei heitä ole, yksinolo muuttuu yksinäisyydeksi. Joku ei tarvitse ketään lähelleen ja olo on keveä ja levollinen.

Miksi yksinäisyydestä ei pääse irti?

Yksinäisten sosiaaliset ja verbaaliset kyvyt eivät ole välttämättä muita huonompia. Joskus vain arkuus ja ujous vie voiton ja yksinäinen vetäytyy. Muut kokevat tilanteen ehkä yllättävänä ja antavat vetäytyneen olla omissa oloissaan.

Yksinäinen eristyy entisestään. Osa havaitsee ja haluaa auttaa muttei ehkä rohkene.

Yksinäisyyden syiden ja seurauksien pohdinta auttaa yksinäisyyden jatkumista. Ihminen luovuttaa, hyväksyy syyt ja jatkuvan yksinäisyyden.

Mistä saa kiinni viimeisen oljenkorren?

Ajatusmallia voi muuttaa positiiviseksi. Eivät he minulle naura, heillä on varmasti joku yhteinen juttu? Entä jos lähdenkin konserttiin, aivan varmasti siellä on tuttuja?

Erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen ei välttämättä poista syvälle juurtunutta yksinäisyytta. Helpottaa kuitenkin hetkellisesti. Tilaisuuksissa voi kuitenkin solmia ystävyyssuhteita ja ne voivat olla pitkiä, pysyviä ja syvällisiä.

Hakeutua voi myös harrastuksiin, kerhoihin, leireille tai muuhun toimintaan, johon osallistuu samanikäisiä ja samoista asioista kiinnostuneita nuoria.

On paljon paikallisia auttavia toimijoita nuorille. On myös apuväyliä somessa.

On tärkeää, ettei yksinäinen tule leimatuksi. Kohtaamispaikkojen tulisi olla matalan kynnyksen ympäristöjä ilman yksinäisyyden poistamiseen tarkoitettua leimaa.

Niissä voi olla keskustelua rennossa, turvallisessa ilmapiirissä. Jokainen voi tulla omana itsenään. Mukana voi olla turvallinen ystävä, joka auttaa tutustumaan muihin.

Yksinäisyys ei aina ratkea omin avuin ja tarvitaan ammattiapua. On tärkeää tunnistaa syvän ja erityisen tuhoavan yksinäisyyden, jopa masennuksen oireet.

Nuori, yksinäisyys on aina helpotettavissa tai korjattavissa.

Mervi Eskelinen
eduskuntavaaliehdokas (ps.)
Pieksämäki