Mielipide: Aluepolitiikassa tarvitaan toimia

Seppo Kääriäinen ja Erkki Liikanen (L-S 8.2.) kuvaavat erinomaisesti aluepolitiikan uudistamisen tarpeellisuutta.

Nykyinen alueiden eriytyminen tuo ongelmia koko Suomelle, mutta erityisesti niitä tulee Itä-Suomelle.

Kääriäinen ja Liikanen tuovat hyvin esille uuden, tähän aikaan sopivan aluepolitiikan lähtökohdat. Seuraava askel on muuttaa tämä analyysi käytännön toimenpiteiksi.

Uudenlainen aluepolitiikka tarvitsee toteutuakseen uudenlaisia päätöksiä.

Uutisotsikoita hallinnut väestökehitys ei ole luonnonlaki, vaan seurausta yhteiskunnan ja ihmisten päätöksistä. Ei pidä luoda toivottomuuden näköalaa.

Alueiden omat toimet eivät yksin riitä.

Valtiovallan on omalta osaltaan huolehdittava liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisestä koko maassa, paikkariippumattoman työn edellytysten parantamisesta, työvoimapulan ja maahanmuuton helpottamisesta, peruspalveluiden, erityisesti sote-palveluiden turvaamisesta eri puolilla Suomea ja korkeatasoisesta koulutuksesta kaikkialla Suomessa.

Ei pidä luoda toivottomuuden näköalaa.

Kuten kirjoittajat toteavat, on uuden aluepolitiikan perustuttava tutkittuun tietoon.

Tietoon perustuen aluepolitiikassa on tehtävä pitkäjänteisiä päätöksiä ja ennen kaikkea kaikkien puolueiden on sitouduttava uuden aluepolitiikan tarvitsemaan pitkän aikavälin rahoitukseen.

Uudistuneessakin aluepolitiikassa on muistettava perustavoite eli alueellisten erojen kaventaminen.

Kääriäisen ja Liikasen esittämä parlamentaarinen valmistelu sopii hyvin uudenlaisen aluepolitiikan valmisteluun.

Valmistelussa on puolueiden ohella oltava mukana myös maakunnat, aluepolitiikan todelliset asiantuntijat.

Pentti Mäkinen

Etelä-Savon maakuntajohtaja