Lukijalta: Lapset menettävät kosketuksen luontoon Mikkelin keskustan jättikouluissa

Emeritusprofessori Tari Haahtela Helsingin yliopistollisen keskussairaalan iho- ja allergiasairaalasta oli kouluttamassa terveydenhuollon ammattilaisia Mikkelissä viime viikolla. Hänen luentonsa käsitteli astman ja allergian syntyä.

Samalla sivuttiin muita ihmisen immuunijärjestelmään liittyviä sairauksia, joiden määrä lapsilla ja nuorilla on voimakkaasti lisääntymässä. Tällaisia ovat esimerkiksi tulehdukselliset suolistosairaudet kuten Crohnin tauti ja haavainen paksusuolen tulehdus sekä I-tyypin diabetes.

Viimeksi mainittujen sairauksien lisääntymisen tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta esitetään, että syynä voisivat olla samankaltaiset muutokset elintavoissamme ja ympäristössämme, joiden on jo todettu lisäävän astmaa ja allergioita.

Allergisten sairauksien esiintymisestä on saatu mielenkiintoisia tuloksia, kun on verrattu sairastavuutta Venäjän Karjalan ja Suomen välillä.

Näillä alueilla elävien ihmisten perintötekijöissä ei ole suurta eroa, mutta ihmisten elinympäristö on varsin erilainen. Tämä erilaisuus näkyy esimerkiksi erilaisena mikrobistona ihmisten iholla ja suolistossa.

Sama ilmiö on todettavissa Suomessakin maaseudulla ja kaupungeissa elävien lasten välillä. Mitä lähempänä luontoa elämme, sitä monipuolisempi on mikrobiston laatu ja sitä paremmin elimistömme oppii erottelemaan hyödylliset ja haitalliset mikrobit toisistaan.

Jos elimistö ei saa riittävästi tällaista harjoitusta, on riski, että se alkaa ymmärtää vaarattomat ympäristötekijät, esimerkiksi allergeenit haitallisina ja puolustautua niitä vastaan, mikä johtaa allergioiden ja astman syntyyn.

Jos taas puolustusreaktio kohdistuu virheellisesti ihmisen omiin kudoksiin, voi seurata I-tyypin diabetes tai muita autoimmuunitauteja. Nämä sairaudet lisääntyvät voimakkaasti samaan aikaan kun elinympäristömme muuttuu yksipuolisemmaksi kaupungistumisen myötä.

Edellä esitetty tutkimustieto tulisi ottaa huomioon myös kaupunkirakennetta mietittäessä.

Luin ilolla Länsi-Savosta juttua Olkkolan koululaisten rakentamasta hyönteishotellista. Tällaisen oppimiskokemuksen mahdollistaa ainoastaan luonnon läheisyys. Metsäympäristönhän on todettu parantavan myös ihmisten mielenterveyttä.

Mikkeliin keskustaan suunnitelluissa jättikouluissa menetetään kosketus luontoon ja niiden koneellisesti suodatettu sisäilma ei ehkä olekaan paras tapa ehkäistä allergioiden ja astman syntymistä.

Eeva-Leena Korpijärvi
yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääkäri
Mikkeli

Luetuimmat