Lukijalta: Annetaanko myös eläkeläisten elvyttää Etelä-Savoa?

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittivät (L-S 30.9.), että Etelä-Savo pärjää niin kuin haluamme.

Vuosimallia 1940 olevan, yli 40 vuoden työuran tehneen eläkeläisen tekee mieli muuttaa se muotoon ”niin kuin me toivomme ja päättäjät haluavat”.
Nina Rasola ja Mirja Haavikko selvittivät, kuinka väki vähenee ja vanhenee ja huoltosuhde huononee.

On selvää, että aktiiviväestön, hyväpalkkaisten ja kehitystä vauhdittavien menestyjien vähäisempi osuus koko väestöstä, asettaa heille muita suuremman haasteen.

Kunnat joutuvat entistä enemmän kiinnittämään huomiota verorahojen ohjailussa palvelutuotantoon ja terveydenhoidon järjestämiseen.

Elämme vielä nousukautta, jossa talous ja palkkatulot kehittyvät suotuisasti, myös kuntien ja valtion verotulot. Ikäihmiset ja eläkeläiset haluaisivat tukea kehitystä, mutta halu ei riitä, kun valtiovalta on jäädyttänyt eläkkeiden kehityksen ja heikentänyt ostovoimaa.

Kun keskieläke vuonna 2018 on 1 656 euroa kuukaudessa ja Etelä-Savossa on noin 40 000 yli 65-vuotiasta, saadaan eläketulon määräksi hieman yli 66 miljoonaa euroa.

Vuodesta 1995 on eläketuloja leikattu taitetulla indeksillä siten, että palkansaajaan verrattuna eläkeläisen ostovoima heikkenee lähes prosentin vuodessa. Jos on jäänyt eläkkeelle vuonna 2000, on eläkkeen ostovoimasta jäljellä enää noin 45 prosenttia.

Keskimäärin noin 16 euron vähennys kuukausieläkkeestä tekee vuodessa 192 euroa. Jos yli 10 vuotta ja sitä kauemmin eläkkeellä olleita on vaikka 20 000, saadaan Etelä-Savoon noin 3,8 miljoonan euron vuotuinen tulojen menetys.

Elinkustannusten noustessa on eläketulojen menetyksellä entistä suurempi merkitys eläkeläisille ja heidän asuinkunnalleen. Etelä-Savossa 66 miljoonan eläketulos voisivat hyvin olla noin 70 miljoonaa kuukaudessa. Työeläkerahastot ovat samalla paisuneet yli 200 miljardiin euroon.

Keväällä 2017 eduskunnassa tyrmättiin 84 820 allekirjoittajan esittämä kansalaisaloite, jolla yritettiin muuttaa taitettu indeksi palkkaindeksiksi ja eläkeyhtiöt maksamaan työeläkkeitä siten kuin ne kunkin kohdalla ovat palkoista pidättämällä kertyneet.

Annetaanko eläkeläisille jatkossa parempi mahdollisuus seudun kehittämiseen, riippuu oleellisesti tulevista kansanedustajista.

Pekka Auvinen
toimintansa lopettaneen Mikkelin seudun eläkeläisjärjestöjen
yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Mikkeli