Mielipide: Sateenkaarilippu lupaa, ettei Mikkelissä syrjitä

Mikkeli Pride järjestetään lauantaina 12.10.

Pride on tapahtuma, jonka tavoitteena on tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Tapahtuma on toimintamuoto, joka pyrkii innostamaan kaikkia kansalaisia ilmaisemaan tukensa ihmisten tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle kohtelulle seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai muihin tekijöihin katsomatta.

Peräänkuulutamme Mikkeliä vetämään tasa-arvon symbolin, sateenkaarilipun, lippusalkoon.

Kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassaan Mikkeli lupaa hyvän ja turvallisen elämän edellytykset kaikille. Täällä on lupa tehdä toisin, olemme päättäväinen tekijä, joka uskaltaa muuttaa maailmaa.

Tutkimusten mukaan erityisesti sateenkaarinuorten keskuudessa masennus ja itsemurhat ovat yleisempiä. Se on seurausta tahallisesta tai tahattomasta syrjinnästä, oman identiteetin häpeästä ja piilottelusta, jota vähemmistöt joutuvat yhä kohtaamaan.

Tätä taakkaa kaupungin pitää olla purkamassa.

Siksi peräänkuulutamme Mikkeliltä rohkeutta konkreettisiin tekoihin kuntalaisten yhdenvertaisuuden puolesta ja vetämään tasa-arvon universaalin symbolin, sateenkaarilipun, lippusalkoonsa Mikkeli Priden aikaan.

Se on vahva viesti siitä, että Mikkeli kunnioittaa jokaista ja elää arvojensa mukaisesti, sekä toteuttaa valtuuston hyväksymää strategiaa rohkeasti.

Kaupungin pitää olla esimerkkinä ja osoittaa näkyvästi, että emme hyväksy syrjintää.

Kymmenissä muissa kaupungeissa on jo liputettu yhdenvertaisuuden nimissä. Mikkelin on rohkeana ja uudistuvana kaupunkina oltava ilman muuta näiden joukossa.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä ihmisoikeuksia. Kuten tiedämme, yhdenvertaisuudessa on usein kyse aivan arkisista palveluista ja oman lähiympäristön asenteista.

Jatta Juhola
kaupunginvaltuutettu sd.

Laura Hämäläinen
kaupunginvaltuutettu kesk.

Nina Jussi-Pekka
kaupunginvaltuutettu vihr.

Armi Salo-Oksa
kaupunginvaltuutettu kok.

Lisätty kaikkien kirjoittajien nimet klo 9.20.