Lukijalta: Kansanedustajien ei pidä puuttua ilmastokysymyksiin, koska heillä ei ole asiaan oikeita konsteja

Monet nykyiset kansanedustajat, viimeksi Heli Järvinen (LS 6.11.) vaativat seuraavia eduskuntavaaleja, niin oletan, ilmastovaaliksi.

Nykyisten ja tulevien kansanedustajien ei pidä laajalti puuttua ilmastokysymyksiin, koska heidän keinovalikoimansa on näin merkittävässä asiassa liian suppea.

Vaihtoehdothan heillä ovat kieltäminen, rajoittaminen, verojen korotus ja jossain määrin myös jonkin asian tukeminen verovaroilla.

Poliittisten päättäjien suurimmat saavutukset ilmastomuutoksen torjumiseen Suomessa ovat olleet: jätteidenpolton kieltäminen 80-luvulla, ydinvoiman rakennusmääräysten tiukentaminen niin, ettei voimaloita saada valmiiksi ja koskiensuojelulaki, joka estää vesivoiman lisärakentamisen.

Euroopassa ehdottomasti suurin saavutus on ollut ydinvoiman alasajo ainakin Saksassa ja Ruotsissa. Näillä toimilla on pystytty tehokkaasti lisäämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Heli Järvinen haluaa suunnata energiapolitiikkaa uusiutuviin energialähteisiin, kuten maa- ja merilämpöön, tuulivoimaan ja aurinkoon.

Vesivoima on tietenkin poissa luettelosta, koska meidän on parempi ostaa vesivoimalla tuotettua sähköä Norjasta ja Ruotsista.

Kaikki Järvisen haluamat uudet energiamuodot ovat Suomessa koekäytössä ja tutkimuksessa. Käytän ilmaisua koekäytössä, koska tekniikka kehittyy niissä koko ajan ja niistä ei vielä ole Suomen ilmastotavoitteiden ratkaisijaksi ja eduskunnan pitää pysyä kehityksestä erossa.

Meillä on vieläkin voimassa erittäin kallis tuulivoimatuki. Siinähän juuri lähdettiin tukemaan 1. kehitysvaiheen tekniikalla tuotettua energiaa. Tätä virhettä ei pidä toistaa.

Mainittujen energiamuotojen lisäksi Suomessa on menossa monia hankkeita, joilla tuotetaan uusiutuvia polttoaineita, hiilidioksidin talteenottoa ja niin edelleen. Ne kaikki ovat lähteneet liikkelle ilman kansanedustajien puuttumista asiaan.

Mitä tulee hiilinielujen eli metsän kasvattamiseen ja hoitoon, siinä kai meillä metsänomistajilla on jonkinlainen perustuslakiin kirjattu omaisuuden suoja ja siten siihen liittyvät ehdotukset eivät voi olla yksittäisen kansanedustan vaaliteemoja.

Tapio Viljanen
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen (ps.), Bioenergia ry.n jäsen
Kangasniemi, Luusniemi

Luetuimmat