Lukijalta: Urheilupuiston koulun neuvottelukunta asettuu uuden aluekoulun kannalle

Urheilupuiston koulun neuvottelukunta kannattaa Mikkelin kaupungin rakennetyöryhmän esitystä. Nykyinen koulu on alimitoitettu ja vanhakantainen tiloiltaan.

Oppilasmäärältään suuri koulu tarvitsee riittävästi monipuolisia opetustiloja sekä sosiaali-, ruokailu-, välitunti- ja säilytystiloja. Tarve vähintään kahdelle täysikokoiselle, jaettavissa olevalle liikuntasalille 850 oppilaan koulussa on perusteltu, ajatellen myös juhlatilaisuuksia.

Uutta koulua suunniteltaessa on loistava tilaisuus rakentaa akustiikaltaan ja äänitekniikaltaan nykyaikaiset musiikinopetukseen ja turvata musiikkiluokkalaisten yhtenäinen koulupolku alakoulusta yläkouluun.

Ala- ja yläkouluilla tulee olla erilliset välituntialueet sekä järkevät, riittävän suuret mopo- ja pyöräparkit.

Erittäin tärkeää on käynnistää nykyisten koulujen välinen koulu- ja yhteistoimintakulttuurin rakentaminen sekä toiminnallinen suunnittelu jo uuden koulurakennuksen rakennusvaiheessa.

Toivomme että varsinaiset käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun. Heillä on tieto siitä, miten koulun arki käytännössä toimii.

Katja Luukkonen
puheenjohtaja
Tiina Bolz
sihteeri
Urheilupuiston neuvottelutoimikunta