Mielipide: Mikkelin kaupunki elää väärässä todellisuudessa — nyt on alettava elää sen mukaan, mihin täällä rahat riittävät

Mikkelin kaupungin ennustettu tämän vuoden alijäämä on vähintään 30 miljoonaa euroa.

Lisäksi jätevedenpuhdistamo maksaa ainakin 20 miljoonaa enemmän kuin oli budjetoitu ja Essoten laskutus on tänä ja ensi vuonna 20 miljoonaa ennakoitua suurempi.

Kaupungin talous on kestämättömässä tilassa.

Olisiko syytä aloittaa neuvottelut Biosairilan myymiseksi esimerkiksi Gasumille?

Tästä huolimatta suunnitellaan kahden uuden ison koulun rakentamista, hinta-arvio noin 40 miljoonaa euroa, ja ollaan sitoutumassa uuden Mielentalon rakentamiseen keskustaan, Essoten kustannusarvio noin 50 miljoonaa, vaikka tyhjeneville Moision ja Kyyhkylän rakennuksille ei ole vaihtoehtoista käyttötarkoitusta.

Kaupungin talouden kunnostamistoimina päätöksentekijät pohtivat pienten kirjastojen ja Ristiinan lukion lakkauttamista, aluejohtokuntien avustusten leikkaamista ja teatterin avustuksen pienentämistä.

Päättäjät elävät väärässä todellisuudessa. Kymppitonneilla ei tilannetta korjata. On tartuttava raakaan työhön suuren alijäämän kattamiseksi ja vastuullisen taloudenpitokäytännön omaksumiseksi.

Kun rahat on loppu, on otettava järki käyttöön.

Koulujen rakentamishankkeet on syytä jäädyttää ja etsiä muuta ratkaisua. Lapset tarvitsevat terveet koulutilat, mutta niitä löytyy kaupungilta ja muilta toimijoilta.

Uuden Mielentalon rakentamisen kustannuksiin Mikkelin ei ole mahdollista sitoutua, kun nykyisissäkin sote-kuluissa on kestämistä ja ne ovat kasvussa.

Myös Bio-Sairila tulisi rohjeta ottaa tarkasteluun. Olisiko syytä aloittaa neuvottelut Biosairilan myymiseksi esimerkiksi Gasumille? Biopolttoaine-liiketoiminnassa tarvitaan isoja ja vahvoja hartioita ja verkostoitumista.

Luultavasti myös kaupungin henkilöstörakenne on kaupungin kokoon ja nykytoimintoihin nähden ylimitoitettu. Ja aiheellinen kysymys on, minkälainen sijoitus mahtoi Saimaa-stadiumi olla kaupungin talouden näkökulmasta?

Väkimäärä vähenee, verotulot pienennevät ja lapsimäärä laskee. Tarvitaan toimia, jotka vastaavat todellisuutta, jossa elämme ja kustannusrakennetta, jonka tämän kokoinen porukka jaksaa kantaa.

Hallituksella, valtuustolla ja virkamiesvalmistelijoilla on iso työ edessään. Kuntalaisilla on oikeus odottaa, että työ aloitetaan isojen talouskysymysten päästä ja ryhdytään todelliseen saneeraustyöhön.

Kaikkien yhteinen toive on, että Mikkeli olisi tulevaisuudessa elinvoimainen ja kiinnostava kaupunki, jonne yritykset ja uudet veronmaksajat haluavat innolla muuttaa.

Talouden tasapainottaminen on kuitenkin myönteisen kehityksen lähtökohta.

Pirjo Siiskonen