Lukijalta: Perussuomalaisten piirin väistyvä puheenjohtaja: Puhdistuspuheet eivät kuulu perussuomalaiseen kielenkäyttöön

Liittyen Etelä Savon perussuomalaisten piirin uuden puheenjohtajan Jari Rajapolven julkisuuteen antamiin lausuntoihin, haluamme antaa seuraavan perustellun vastauksemme. Rajapolvi kertoo, että ”kaksi, kolme henkilöä ovat päättäneet piirin asioista ja että jatkossa päätöksiä tekee piirihallitus yhtenäisenä” (LS 9.9.-17)

Yksittäiset jäsenet eivät ole voineet tähänkään saakka päätöksiä tehdä. Perussuomalaisten piirin päätökset syntyvät aina yhteisinä ja löytyvät asiallisesti tarkistetuista ja allekirjoitetuista, kokousten mukaisista pöytäkirjoista.
Asiat valmistellaan ensin tarvittaessa työvaliokunnassa, johon on voitu tuoda valmisteltavaksi myös Rajapolven esille ottamia toimintatapoihin liittyviä uudistuksia. Kyseisiä hankkeita ei ole esille tullut.
Piirimme hallinnon avoimmuudesta kertoo myös se, että jokaisessa kokouksessa ovat olleet niin aiemmat, kuluvan vuoden pöytäkirjat kuin myös tilikirjat jokaisen jäsenen vapaasti tutkittavissa koko kokouksen ajan.

Rajapolvi näkee, että luottamuspaikkajaon ongelmat johtuvat epätasapainoisesta päätöksenteosta ja kohdistaa mielestämme julkisen, yksilöimättömän ja perustelemattoman kritiikin piirin nykyiseen johtoon.
Päätöksenteko ei ole ongelma. Juurisyy on siinä, että sääntöjä, piirin päätöksiä, tai jopa puolueen ohjeistuksia ei haluta aina noudattaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo julkisuudessakin esillä ollut maakunnallinen Essoten Pieksämäen valtuustopaikka, joka olisi maakunnallisten neuvottelujen tuloksena kuulunut vihreille.
Etelä Savon Perussuomalaisten piirissä on kyseinen tapaus prosessoitu Perussuomalaiset rp:n puoluetoimiston ohjauksessa oikein ja oikeassa järjestyksessä. Esimerkkitapauksen käsittely jatkuu edelleen puoluetasolla.
Näkemyksemme mukaan kyse on siitä, että annetut puolue- ja piiriorganisaation päätökset ja ohjeistukset eivät ole kaikkia miellyttäneet. Edellä mainitulle tekstille on puolueemme hyväksyntä.

Rajapolvi kertoo, että Perussuomalaisten piiritasolla ovat puhdistukset alkaneet (LS 23.12.)
Vastaavia puhdistusjulistuksia on kaikunut myös muualta. Tällaiset lausunnot ovat erikoisia, eivätkä vastaa puolueen kristillissosiaalista tarkoitusta eikä henkeä millään tasolla.
Mielestämme tällaiset epämääräiset lausunnot ovat omiaan loukkaamaan monia aidolla asenteella perussuomalaista politiikkaa tekeviä aktiivijäseniä, joilla ei ole mitään tekemistä loikkausten tai puolueen vastaisten toimien kanssa.
Lisäksi näkemyksensä tueksi Rajapolvi ottaa Jussi Halla-ahon erillisen epäluottamuslausuman, joka koskee aivan muuta kuin edellä mainittua viiteryhmää. Jussi Halla-aho ei kohdista loikkauksia koskevaa arvosteluaan tukensa nykyiselle puoluejohdolle ilmoittaneisiin, eikä aidosti puoluetoiminnassa mukana oleviin.

Puolueemme kristillissosiaalinen arvopohja lepää muun muassa oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden ja hyvän hallintotavan perustalla. Vasta tälle, myös yli puoluerajojen menevälle luottamuksen peruskalliolle voidaan rakentaa jotain muuta. Näitä toimintatapoja olemme mielestämme noudattaneet ja noudatamme toimikautemme loppuu saakka, kunnes uusi aika, uusin voimin alkaa.
Kaikesta huolimatta toivotamme uudelle piirimme johdolle mitä parhainta onnea ja menestystä vuodelle 2018 uusien toimintatapojen kehittämisen merkeissä.

Reijo Paunonen
vt. puheenjohtaja vuoden 2017 loppuun

Outi Virtanen
piirisihteeri vuoden 2017 loppuun
Etelä-Savon Perussuomalaiset ry