Lukijalta: Essoten maksut nousevat palvelutason mukaisesti

Martti Laine esitti hyvin yksityiskohtaisen selvityksen (L-S 15.5.) yksittäisen asiakkaan palvelumaksuista Puumalan Mäntykodissa.

Emme voi yksittäisen asiakkaan asioita käsitellä julkisesti, joten toivomme, että asiakas tai omaiset olisivat aina meihin yhteydessä, jos Essoten palveluista tai maksuista nousee kysymyksiä.

Tarkistamme maksuperusteet ja maksuista voi tehdä myös oikaisun, jolloin selvitämme, onko viranhaltija tehnyt päätöksen oikein.

Asiakkaan ja omaisen kanssa käydään hoito- ja palvelusuunnitelma läpi säännöllisesti tai palvelun tarpeen muuttuessa.

Jos emme ole näin toimineet, pyydämme ottamaan toiminnasta vastaavaan henkilöön yhteyttä. Kerromme mielellämme palveluista ja maksuista. Vastaamme aina meille tulleisiin kysymyksiin ja palautteisiin.

Teemme hyvää yhteistyötä Puumalan kunnan kanssa. Käymme aktiivisesti palveluita läpi ja valvomme toimintaa.

Essoten maksut ja taksat on hyväksytty Essoten hallituksessa, jossa on edustus myös Puumalasta. Maksut ja niiden perusteet määräytyvät asiakasmaksulain mukaan.

Hallitus päättää niistä maksuista, jotka eivät perustu asiakasmaksulakiin, kuten palveluasumisen maksut.

Tavallisen palveluasumisen maksun määrittelyssä otetaan huomioon asiakkaan maksukyky soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaisia maksuperusteita.

Maksuprosentti on tavallisessa palveluasumisessa kaikilla 35 prosenttia. Tukipalveluista (siivous, vaatehuolto ja turvapalvelut) peritään erillinen, kiinteä 130 euron maksu.

Jokaisen asiakkaan kohdalla huomioidaan maksua määriteltäessä nettotuloista käyttövara, 190 euroa kuukaudessa. Sairaala, lyhytaika- tai laitoskuntoutusjaksot keskeyttävät tavallisen palveluasumisen maksut heti.

Muissa poissaoloissa asiakasmaksua ei peritä yli viiden päivän yhtenäisen poissaolon ajalta.

Asiakasmaksu sisältää hoidon suunnittelun ja toteutuksen (huolenpito, avustaminen, ohjaus, kuntouttavat, virikkeelliset ja sairaanhoidolliset palvelut) ja arvioinnin.

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet tilataan ilmaisjakeluna aina, kun siihen oikeuttavat kriteerit toteutuvat. Kertakäyttöiset hoito- ja hygieniatarvikkeet, ylläpitosiivous, turvapalvelut ja vaatehuolto sisältyvät tukipalvelumaksuun.

Asiakkaan kustannettavana ovat omat lääkkeet ja hygieniatarvikkeet sekä vuokra ja ateriat. Myös vaatteet, vuodevaatteet sekä peitot ja tyynyt sekä asunnon kalustaminen ovat asiakkaan itsensä kustantamina.

Puumalan Mäntykodin toiminta muutettiin 1.1.2019 alkaen tavalliseksi palveluasumiseksi.

Tämä on päätetty 7.8.2018 olleessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymän johtoryhmässä, jossa on käsitelty Puumalan kotihoidon, asumispalveluiden, päivätoiminnan sekä kehitysvammaisten työtoiminnan uudelleen järjestelyjä.

Tämän vuoksi asiakkaiden hoidon tarpeet on määritelty uudelleen ja pyritty järjestämään asiakkaille sopiva paikka.

Vuoden alusta alkaen Mäntykodissa asiakasmaksut ovat muuttuneet kotihoidon maksuista tavallisen palveluasumisen maksuiksi.

Tavallisessa palveluasumisessa hoitomaksu ja tukipalvelumaksu määräytyvät edellä mainitulla tavalla, ja siihen ei vaikuta viime vuoden puolella ollut palveluasumisen vaatehuollon kilpailutus. Vaatehuollosta Essote maksaa todellisen pyykkimäärän mukaan.

Vanhuspalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksukäytännöt ovat luettavissa myös vanhuspalvelujen käsikirjasta, joka löytyy Essoten www-sivuilta hakusanalla ”toimintaoppaat”.

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö

Sari Teittinen
vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sijainen
Essote