Lukijalta: Tervaruukinsalon alueita ei saa uhrata kaivostoiminnalle

Ilmaisen huoleni malminetsintäluvasta, jota hakee ruotsalaisen kaivosyhtiö Boliden Minerals Ab:n suomalainen tytäryhtiö Boliden Finnex Oy Pieksämäen ja Joroisten alueelle.

Yhtiö aikoo kaivaa kultaa ja kuparia.

Lupa-alueella sijaitsevat Tervaruukinsalon pohjavesi- ja natura-alueet. Pohjavedet saattavat pilaantua, jos varsinainen kaivostoiminta myöhemmin aloitetaan.

Maanomistajille maksettavat korvaukset ja luvassa määrätty vakuus kalpenevat sen rinnalla, että alueen luontoarvot tuhotaan pysyvästi kaivostoiminnalla.

Nykyinen Suomen kaivoslaki on liian salliva. Siksi ulkomaiset kaivosyhtiöt juoksevat tänne kilpaa tuhoamaan maaperämme ja luontomme.

Saamme vastineeksi lopullisesti menetetyn rikkaan luonnon, sokean ja lyhytnäköisen uusliberalistisen ahneutemme palkaksi. Kaivosyhtiö saa hyödyn, me kärsimme nahoissamme haitat.

Kaivostoiminta ei voi koskaan tuottaa yhteistä hyvää niin paljon, että sen eteen voi uhrata kauniin luontomme.

Kaivosyhtiöt tekevät kannattavaa liiketoimintaa. Rahalla ei ole isänmaata eikä sielua.

Antti Kivimäki
puheenjohtaja
kristillisdemokraatit Pieksämäki