Mielipide: Ei myydä energiaomistuksia

Mikkelin kaupungin alijäämä ennen koronavirusepidemiaa oli noin 27 miljoonaa euroa ja on ennustettu että koronaviruksen jälkeen vuoden 2020 alijäämä on yli 60 miljoonaa euroa.

Alijäämä nousee muun muassa kasvaneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten ja vähentyneiden verotulojen johdosta.

Talouden tasapainottamiskeinoksi on ehdotettu Mikkelin kokonaan omistaman Etelä-Savon energian alle 50 prosentin myyntiä tai Suur-Savon sähkön koko 12,5 prosentin osakeomistuksen myyntiä.

Kaupunginvaltuusto päättää asiasta mahdollisesti tämän vuoden aikana.

Etelä-Savon energian kokonaisomistuksen arvo voi olla noin 200 miljoonaa euroa ja Mikkelin Suur-Savon sähkön omistuksen arvo noin 50 miljoonaa euroa.

Pääosin Etelä-Savon energia tuottaa ja siirtää sähköä ja kaukolämpöä Mikkelin kantakaupungissa ja Suur-Savon sähkö hoitaa sähkön siirron maaseutualueella.

Vaihtoehtona voi olla myös, että kummankin energiayhtiön oosakkeita myydään Mikkelin kaupungin konsernin sisällä, josta tuloutetaan rahaa kaupungille. Tämä toimenpide nostaisi konsernivelkaa, joka on yksi kolmesta kriisikuntakriteeristä.

Lisäksi on esitetty, että energiaomistuksen myynnistä saadut tulot sijoitettaisiin uudelleen, eikä rahoja käytettäisi Mikkelin kaupungin velkoihin, investointeihin tai käyttötalousmenoihin.

Tätä on vaikea ymmärtää, sillä energiaomistuksista saatujen rahojen uudelleen sijoittaminen ei helpottaisi kaupungin taloutta.

Energiaomistusten myynti nostaa palvelumaksujen hintoja ja vähentää kaupungin osinkotuottoja. Etelä-Savon energian vuoden 2019 osingot kaupungille ovat 2,86 miljoonaa euroa.

Sijoitusyhtiö voi käyttää osinkotuotot ulkomaille, Mikkeli käyttää osingot kaupunkilaisten palveluihin.

On hyvin todennäköistä, että valtio tukee jatkossa nykyistä enemmän kuntien taloutta ja löysää kriisikuntakriteereitä.

Mikkelin taloutta tulee korjata, mutta energiaomistuksia ei pidä paniikkipäätöksillä myydä.

Jarno Strengell

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli