Lukijalta: Tikkalan maakauppaan liittyy paljon kysymyksiä

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti 18.6. myydä Tikkalassa sijaitsevan 29 hehtaarin suuruisen määräalan alueen vieressä olevalle betonialan yritykselle. Kauppahinta oli 154 200 euroa.

Kauppaan liittyy monenlaisia kysymyksiä.

Yrityksen nykyisellä tontilla on lupa louhia kalliota ja tasoittaa alue 96 metrin korkeuteen merenpinnasta lukien. Kesäkuussa myydyllä alueella tuon tason yläpuolella olevan kallion keskipaksuus on yli kymmenen metriä.

Alueen hinta on laskettu sillä perusteella, että vain kolmen metrin paksuinen kerros on hyödynnettävissä, ja loppu jää alueen täyttöön ja tasaukseen. Alueen pinta tulisi tällöin noin kymmenen metriä nykyistä tasaustasoa ylemmäksi.

Myytävän kiviaineksen määrä on niin pieni, että louhinta voidaan tehdä kaupungin myöntämällä luvalla.

Kivikuution hinnaksi on laitettu 50 senttiä. Ostaja on ilmoittanut, että se tulee tarvitsemaan nyt myydyn alueen kiviainesta kymmenen vuoden pituisena ajanjaksona, joka alkaa vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Siksi hinta on diskontattu viidentoista vuoden päähän kahdeksan prosentin korolla. Kuution hinnaksi tulee näin ollen 16 senttiä.

Diskonttauskerroin on kaupungille kohtuuton. Kaupunki ei saa mistään rahalle noin suurta turvattua korkoa korolle tuottoa.

Oliko lautakunnalla toimivaltaa tehdä päätöstä kaupasta, jossa kohteen nykyhinta on alimitoitetulla ainesmäärälläkin yli 400 000 euroa, mutta jonka hinta on diskonttauksella pudotettu alle lautakunnan toimivaltarajan, joka on 250 000 euroa?

Miksi kauppa tuotiin lautakuntaan juhannuksen alusviikolla juuri kesälomakauden alla? Kaupalla ei pitänyt olla mitään kiirettä.

Erkki Rantalainen
Ristiinan aluejohtokunnan varajäsen (kd.)
Ristiina, Mikkeli