Lukijalta: Uudelle eduskunnalle riittää oikeita töitä — tässä niistä tärkeimmät

Talouskasvu on keskeinen työllisyysasteen nostamisen keino. Uusia työpaikkoja voi syntyä koko maahan, ei vain kasvukeskuksiin. Yritykset palkkaavat työntekijöitä, jos niiden toimintaympäristö on kunnossa.

Keskeisiä hyvän toimintaympäristön välineitä ovat liikenne- ja digiverkkojen laatu, kannustava yritysverotus, yrittäjävähennyksen turvaaminen, maa- ja metsätalousmaan kiinteistöveron estäminen, toimivat viranomaispalvelut sekä työllistämisen helpottaminen.

Kotimaisen raaka-aineen käytön heikennykset heikentävät suoraan työllisyyttä.

Näistä esimerkkeinä hakkuiden vähennysvaatimukset ja negatiivinen maito-lihakeskustelu. Olisi vastuutonta siirtää kotimaista tuotantoa maihin, joiden tuotantomenetelmiin emme voi vaikuttaa.

Sosiaaliturvauudistuksen osalta tärkeää on miettiä järjestelmää kokonaistavoitteen kautta. Viljelijän kannalta keskeistä on huolehtia lomituspalveluista ja työssäjaksamisesta.

Sotu-uudistuksessa tulee huolehtia, että työllistyminen kannattaa aina. Mallin tulee kannustaa työntekoon sekä aktiivisuuteen. Heikommista on huolehdittava ja tarvittavat palvelut on oltava saatavilla myös maaseudulla.

Maaseudulla työt koostuvat usein eri kokonaisuuksista. Uudistuksessa tulee huolehtia koulutuksen ja työnteon sujuvasta yhdistämisestä sekä joustavasta liikkumisesta eri muotojen välillä, esimerkiksi palkansaajasta yrittäjäksi ja päinvastoin.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskityttävä neljään pääasiaan.

Kokonaispäästöjä on saatava alas ja on keskityttävä suurimpiin päästöjen aiheuttajiin, joita ovat energiatuotanto, asuminen ja liikenne.

Toiseksi hiilensidontaa on tehostettava, mitä voidaan tehdä lisäämällä metsien kasvua ja parantamalla peltojen hiilensidontaa.

Kolmanneksi fossiilitaloudesta on siirryttävä biotalouteen. Tämä edellyttää biotalouden toimintaedellytysten parantamista. Menestyvä maa- ja metsätalous ovat pohja, johon monipuolista biotaloutta voidaan rakentaa.

Neljänneksi on parannettava valmiuksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, esim. tuhoriskien, lyhyemmän talven ja vesitasapainon aiheuttamien ongelmien torjumiseksi.

Tutkimusta on lisättävä sekä hiilensidonnan vahvistamiseksi että uusien markkinamekanismien kehittämiseksi, joilla maanomistajat voivat saada hyötyä tekemästään työstä.

On erikoista, miksi positiivisia ilmastovaikutuksia aikaansaavia nieluja kohdellaan puoluepoliittisessa keskustelussa kieltopolitiikan keinoin. Eikö positiivista työtä kannattaisi mieluummin kannustaa porkkanalla kuin rampauttaa kepillä?

Hallituksen on luotava vakaa ympäristö investoinneille. Suomi on talouden alisuoriutuja resursseihin nähden, mikä johtuu meillä lietsotusta poliittisesta epävarmuudesta. Suomen tulee olla houkutteleva paikka investoida ja työllistää.

Maaseutu on työtä ja resursseja täynnä. Uuden eduskunnan ja hallituksen on otettava sen koko potentiaali käyttöön ja lisättävä koko Suomen elinvoimaa.

Vaalien jälkeen Suomea on rakennettava puoluepolitiikan sijasta reaalipolitiikan pohjalta.

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Savo