Mielipide: Riskienhallintaa on parannettava Mikkelin kaupunkikonsernissa

Mikkelin kaupunkiin, sen liikelaitoksiin ja joihinkin tytäryhtiöihin liittyvät ongelmat ovat olleet viime aikoina otsikoissa ja aiheuttaneet runsasta keskustelua, osin kielteistäkin.

Mielestäni monen tapausten taustalla on yhteinen nimittäjä: puutteellinen riskienhallinta.

Valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä riskienhallinta ei ole Mikkelin kaupungissa ja sen konsernissa riittävällä tasolla.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin.

Kaikkia riskejä ei voi välttää eikä niitä voi kaikkia tunnistaa, mutta valmistelussa ja päätöksenteossa järjestelmällinen ja perusteellinen riskien kuvaaminen auttaa ymmärtämään päätöksiin liittyvät positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.

Riskien tunnistaminen ja kuvaaminen ei rajoita päätöksentekoa, vaan luo vakaan pohjan hyville päätöksille ja osaltaan varmistaa kaupunkilaisten hyvät palvelut, myös taloudellisesti.

Päätös, joka on tehty ilman asiantuntevaa riskianalyysiä, on tehty osittain sokkona.

Mikkelin kaupungilla on kaupungin omaa toimintaa, kaksi liikelaitosta ja useita tytäryhtiöitä.

Liikelaitokset ja tytäryhtiöt on perustettu tukemaan kaupungin omaa perustehtävää eli kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elinvoimaisuuden vahvistamista ja niistä huolehtimista.

Mikkelin kaupunki tarjoaa varsin vahvan selkänojan sen eri yksiköille. Ilman kaupungin viitekehystä liikelaitokset ja tytäryhtiöt eivät pystyisi toimimaan ja kantamaan riskejään siinä laajuudessa, kuin mitä niillä on.

Riskien tunnistaminen ja kuvaaminen luo pohjan hyville päätöksille.

Kaupungin antamat takaukset, lainat ja pääomasijoitukset sekä esimerkiksi ostot omilta yksiköiltään takaavat hyvät edellytykset yksiköiden harjoittamalle toiminnalle.

Monessa tapauksessa kaupunki on riskin kantajan roolissa.

Jotta Mikkelin kaupunkikonserni pystyisi toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja luottamusta herättäen, tulee riskienhallintaan liittyviä prosesseja ja osaamista kehittää.

Tarvitaan ammattimaista konsernitasoista riskienhallintaa, jonka tehtävä on tuoda osaamista Mikkelin kaupungin sekä sen liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimivan johdon ja hallinnon tueksi.

Kaupunkikonsernin riskit pitää pystyä tunnistamaan, kuvaamaan ja kirjaamaan päätöksiin nykyistä paremmin. mm. investointien ja kiinteistöjä koskevien sopimusten osalta.

Myös sidonnaisuuksien tunnistaminen ja kuvaaminen on tärkeää.

Onnistuneella riskienhallinnalla voimme vaikuttaa merkittävästi yhteiseen tulevaisuuteemme.

Risto Rouhiainen

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Mikkeli