Lukijalta: Biosairila Oy vastaa kritiikkiin: Biokaasulaitos rakennetaan valmiiksi ja tekniikka toimii varmasti

BioGTS Oy:n konkurssi on monilla tavoin valitettava ja aiheuttaa merkittäviä haasteita BioSairila Oy:n biokaasulaitosprojektille.

BioSairila Oy:n tehdessä toimitussopimuksen kesällä 2017, BioGTS Oy:n tulevat vaikeudet eivät olleet ennakoitavissa. Kyse oli palkitusta yhtiöstä ja teknologiasta, joka oli laajenemassa kotimaan lisäksi myös ulkomaille.

BioGTS Oy:n konkurssipesä on ilmoittanut, ettei se tee laitosta valmiiksi. Yleisten sopimusehtojen ja konkurssilainsäädännön mukaan BioSairila Oy:n tulee tehdä pikaisesti toimet, joilla estetään työmaalla mahdollisten vahinkojen syntymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tiettyjen rakennusurakoiden loppuunsaattamiset.

BioSairila Oy rakennuttaa laitoksen valmiiksi. Usean osa-alueen kohdalla tullaan tekemään perustelluksi ja tarpeelliseksi katsottavia parannuksia. Hankinnat tullaan kilpailuttamaan tarpeellisin osin soveltuvien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Hankintalain mukaan kansallinen arvonlisäveroton kynnysarvo rakennusurakoissa on 150 000 euroa. Konkurssissa kesken jääneet alihankintatoimet voidaan neuvotella hyödynnettäviksi laitoksen loppuunsaattamiseksi.

BioSairila Oy ei ole missään tilanteessa antanut ymmärtää, ettei biokaasuteknologia toimisi. BioSairila Oy on ilmaissut, että biokaasulaitoksen eri osa-alueiden suunnitelmat tarkastetaan ja tarvittaessa suunnitelmia muutetaan. Biokaasun tuotanto perustuu luonnolliseen mikrobitoimintaan ja tulee varmasti toimimaan.

Maailmalla vastaavia laitoksia on ollut toiminnassa jo yli kymmenen vuoden ajan.
Usealla paikkakunnalla on siirrytty tai siirrytään käyttämään polttoaineena paikallisesti tuotettua biokaasua henkilöautojen lisäksi muun muassa linja-autoissa ja jäteautoissa.

BioSairila Oy toteuttaa kaupunkistrategian mukaisesti kestävän kehityksen tulevaisuuden liikennepolttoaineen tuotantoa. Yhden laitostoimittajan konkurssi ei voi muuttaa tätä strategiaa.

Suomella on tulevaisuudessa tavoitteena tuottaa merkittävä osa liikenteen polttoaineista fossiilisesta hiilestä vapaana. Liikennebiokaasu on paras vastaus tähän ja lisäksi se tulee aina työllistämään myös lähialueella, näin saadaan elinvoimaa maakuntiin ja samalla torjutaan ympäristö- ja ilmastomuutosta.

Kestävä kehitys vaatii uudella tavalla asioiden tekemistä.

Olli Miettinen
hallituksen puheenjohtaja

Sami Hirvonen
toimitusjohtaja
Biosairila Oy

Luetuimmat