Lukijalta: Uuden hallituksen on pidettävä huolta myös maatalouden tuottavuudesta ja kannattavuudesta

Suomeen on työn alla varsin kirjavasta joukosta koostuva hallitus tai ainakin tätä kirjoittaessa näyttää siltä. Olipa kokoonpano mikä tahansa, tulee sen huolehtia koko Suomesta.

Maatalouden osalta on selvää, ettei hallitusohjelmassa aseteta uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita tai tukileikkauksia. Ohjelman tulee antaa mahdollisuus maatalouden ja ruoantuotannon tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen.

Kannattava maatalous on tärkeä osa huoltovarmuutta ja edellyttää mm. investointien turvaamista, tuotantovälinemarkkinoiden toimivuutta, markkinariskien hallintaa ja panostusta alkutuotannon perustutkimukseen, tuotekehitykseen sekä ruokainnovaatioihin.

Suomen maatalouden erityisasema ja rahoituksen nykytaso on turvattava EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa. Maatalouden toimintaedellytykset on turvattava EU:n kaikilla alueilla. Hallituksen EU-politiikan linjaukset ovat tässä keskeisessä roolissa.

Mikäli EU-politiikassa ei onnistuta, tulee varautua paikkaamaan sitä kansallisesti. Tämä tarkoittaa myös kansallisella tasolla nykyistä tasapuolisempaa maatalouspolitiikkaa Suomen sisällä ja varsinkin Itä-Suomen näkökulmasta.

Edelleen hallituksen tulee kehittää ja laajentaa ruoan alkuperämerkintävaatimuksia vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa. Vain siten kuluttajat voivat tehdä vastuullisia valintoja. Tätä voidaan edistää myös vahvistamalla kotimaisen ruoan osuutta julkisissa ruokapalveluissa.

Ruokaturvan, huoltovarmuuden ja ilmastoystävällisen kotimaisen maataloustuotannon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että maatiloille saadaan uusia yrittäjiä.

Tämä edellyttää maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämistä rakennepoliittisin ja verotuksen keinoin. Paras keino uusien yrittäjien löytymiseen on maatalouden kannattavuuden parantaminen.

Nuorten alalle saamisen varmistamiseksi sukupolvenvaihdosten pitää olla taloudellisesti mahdollisia jo ennen luopujien lakisääteistä eläkeikää. Riittävän ajoin yrittäjän uralle pääseminen varmistaa suomalaisen maatalouden ja sitä kautta elintarvikeketjun tulevaisuuden.

Uuden hallituksen tulee myös laatia hallinonalojen yhteinen biokaasutoimintaohjelma.

Ohjelman tulee sisältää mm. sujuvat lupajärjestelmät, joustava mahdollisuus energian myyntiin, laitosten investointuet, kannustimet biokaasua käyttävien ajoneuvojen hankintaan sekä jakeluinfran kehittämisen.

Suomi on pitkä ja myös leveä maa. Vaikka väki vähän kerrassaan näyttää pakkautuvan harvoihin kalliin asumisen ja elämisen keskuksiin, on maaseudulla edelleen tarjottavana ihmisten perustarpeet: ilmastoystävällistä ruokaa, energiaa ja uskomattoman laaja skaala muita elämisen ja yrittämisen raaka-aineita.

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK Etelä-Savo