Mielipide: Turvataan sisältöjä, säästetään seinistä

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsitteli talous- ja tulevaisuusseminaarissaan 27.4. kaupungin talousahdinkoa.

Valtion uusimpien korona-avustusten jälkeenkin vuodelle 2020 ennustetaan yli seitsemän miljoonan euron alijäämää, jolloin Mikkelin kumulatiivinen alijäämä on noin 50 miljoonaa euroa.

Tatu-ohjelman kautta etsitään uusia keinoja talouden tasapainottamiseksi. Ohjelmassa on viisi ryhmää, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin osalle säästötavoitteeksi asetettiin kaksi miljoonaa euroa.

Me allekirjoittaneet toimimme sivistyksen ja hyvinvoinnin hyvän elämän ohjausryhmässä kaupunginhallituksen edustajina.

Me emme halua kohdistaa säästöjä opetuksen tuntikehykseen, liikunta- ja musiikkiluokkiin, urheiluakatemiaan, lukion kurssitarjottimeen, A2-kieliin, iltapäiväkerhojen maksuihin, Mikkelin Teatteriin, kaupunginorkesteriin, yleisiin kulttuuripalveluihin kuten erilaiset tapahtumat, opetus- ja kasvatushenkilöstön lomautuksiin/irtisanomisiin, kansalaisopiston kurssitarjontaan kylillä tai lukuisiin kumppanuussopimuksiin ja niin edespäin.

Vaihtoehdoksi asetetulle säästötavoitteelle löytyi itäisen alueen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisratkaisu, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia, ei olennaisesti heikennetä kuntalaisten palveluja ja jossa kohdistetaan säästöt sisältöjen sijasta seiniin.

Tässä mallissa Launialan koulun oppilaat sijoitetaan alueen muihin kouluihin. Samalla kolme koulua yhdistyy hallinnollisesti. Tällä ennakoidaan tulevaa Itäistä uutta alakoulua.

Vapautuva Launialan koulu muutetaan päiväkodiksi. Siihen sijoitetaan Tikanpellon, Peitsarin, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet -ryhmäperhepäiväkodit.

Tällä järjestelyllä ei tarvitse rakentaa kahta uutta päiväkotia, joiden kustannusarvio on yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa. Samalla kuusi päiväkotia yhdistyy hallinnollisesti.

Launialan koulun muuttaminen päiväkodiksi maksaa 1,25 – 3,75 miljoonaa euroa, eli kalliimmankin mallin mukaisesti tilakustannussäästö on vähintään 3,65 miljoonaa euroa.

Itäinen alue on tiivis ja palvelujen saavutettavuus 90 prosenttia kahden kilometrin kehällä. Joukkoliikenteellä mahdollistetaan sujuva liikkuminen.

Investointisäästöjen lisäksi tällä kokonaisratkaisulla saavutetaan käyttötaloudessa noin 360 000 euron säästöt tehokkaalla tilojen käytöllä, keskitetyllä hallinnolla ja tarpeen mukaisella henkilöstömitoituksella ja joustavalla henkilöstön käytöllä.

Sivistykselle ja hyvinvoinnille asetettu säästötavoite on syksyn talousarviokäsittelyssä.

Esitetyllä vaihtoehdolla pienennetään sisältövähennyksiä, hyödynnetään olemassa olevia rakennuksia ja mahdollistetaan hyvää elämää koko Mikkelissä. Päätökset tekee kaupunginvaltuusto.

Jyrki Koivikko (kok.)

Petri Pekonen (kesk.)

kaupunginhallituksen Tatu Hyvä Elämä -ryhmän edustajat

Mikkeli