Mielipide: Etelä-Savo pelastui

Maan hallitus sopi sote- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Esityksen keskeinen viesti Etelä-Savolle on maakunnan säilyminen yhtenäisenä.

Uudistus ei välittömästi koske Etelä-Savon maakuntaliittoa, mutta Itä-Savon siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa olisi samalla hajottanut nykyisen maakuntaliiton toiminta-alueen.

On hyvä, että hallitus otti huomioon maakuntaliiton ja monien muiden huolen maakunnan hajottamisen kielteisistä vaikutuksista.

Nykyinen Etelä-Savo muodostaa toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Sen hajoaminen olisi vaikuttanut myös valtionhallinnon ja kirkon rajoihin.

Pienemmällä maakunnalla olisi ollut kapeammat hartiat huolehtia tehtävistään. Luontaisen vuorovaikutusalueen sisälle piirretty hallinnollinen raja olisi vaikeuttanut maakunnan yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja ihmisten elämää.

Hallituksen päätös luo hyvät edellytykset jatkaa maakunnan ja sen kaikkien seutukuntien kehittämistä.

Etelä-Savossa on riittävästi haasteita, joihin voimme nyt keskittyä epävarmuuden hälventyessä. Hallituksen linjaus antaa meille työrauhan keskittyä maakunnan elinvoiman kehittämiseen.

Hallituksen linjaus antaa työrauhan keskittyä maakunnan elinvoiman kehittämiseen.

Maakunnan yhteiset strategiset vahvuudet ja riittävä koko mahdollistavat elinvoiman kehittämisen. Alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus säilyy.

Linjaus uusien itsehallintoalueiden nimeämisestä hyvinvointialueiksi selventää nykyisten maakuntaliittojen ja uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien itsehallintoalueiden eroa. Maakunta -nimi säilyy vakiintuneesti maakuntaliitoilla.

Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteisessä valmistelussa on edettävä nopeasti. Sote on saatava maaliin hallituksen suunnittelemassa aikataulussa, jotta asukkaiden palvelut voidaan turvata koko maakunnan alueella.

Hallituksen linjaamalle Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalalle ja sen yhteydessä järjestettävälle yhteispäivystystä koskevalle, vuoteen 2033 saakka ulottuvalle siirtymäsäännökselle, on turvattava riittävä rahoitus.

Me, eli Etelä-Savon maakuntaliitto ja kunnat yhdessä Etelä-Savosta johdetun valtion aluehallinnon kanssa, voimme yhdessä jatkaa oman maakuntamme elinvoiman ja kansalaisyhteiskunnan kehittämistä.

Pentti Mäkinen

Etelä-Savon maakuntajohtaja