Lukijalta: Puolustan oikeudenmukaisuutta myös kaavoitus- ja lupa-asioissa — valtuutetun täytyy seurata, miten viranhaltijat toimivaltaansa käyttävät

Heikki Pöyry vääristelee motiivejani ja toimintaani mielipidekirjoituksessaan (L-S 11.5.).

Toimintatapaani kuuluu puuttua epäkohtiin, joita kuntalaiset ja yrittäjät ovat kohdanneet palveluissa tai itse olen niitä havainnut.

On muistettava, että kaupunginvaltuutetuille kuuluu seurata, miten viranhaltijat käyttävät heille valtuustosta delegoitua toimivaltaa.

Jos teen tätä työtä ahkerasti, en katso syyllistyneeni mihinkään väärään. Puolustan oikeudenmukaisuutta myös kaavoitus- ja lupa-asioissa.

Pöyry epäilee hereillä oloani maankäyttö- ja rakennuslain hyväksymisessä ja kaupungin hallintosääntöä päätettäessä.

Juuri hereillä oloni on syy siihen, että olen havainnut esille nostamani epäkohdat lupakäytännöissä Mikkelissä. Olen valtuuston varapuheenjohtajana velvollinen huolehtimaan, että kaupungin organisaatiossa noudatetaan valtuuston päätöksiä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hallintosäännössään delegoinut kaavasta poikkeamislupien myöntämisen monijäseniselle lupa- ja valvontajaostolle, ei yksittäiselle virkamiehelle.

Jaosto on kaupungin lupa- ja valvontaviranomainen. Olen pitänyt ongelmallisena edelleen delegointia jaostolta viranhaltijalle ja tuonut ongelman esille kaupungin sisäisessä keskustelussa.

Lisäksi lupapäätösten tulee aina perustua lainsäädäntöön sekä kaupunginvaltuuston hyväksymiin asemakaavoihin ja rakennusjärjestykseen sekä aina tulee toimia hyvää hallintotapaa noudattaen. Tätä minulla valtuutettuna on velvollisuus seurata ja esittää tarvittaessa korjauksia.

Poikkeamisluvilla rakentaminen Mikkelissä on ollut lehdistössä esillä usean vuoden ajan. Myös tonttien luovutus asemakaavan vastaiseen tarkoitukseen on ollut julkisessa keskustelussa.

Kaikista on keskusteltu laihoin tuloksin kaupungintalon sisäisessä keskustelussa.
Lähetin näitä asioita sisältäneen sähköpostin asioista vastuussa oleville kuudelle henkilölle. Asia tuli julkisuuteen muiden aloitteesta. Ei minun, kuten Pöyry kirjoituksessaan antaa ymmärtää.

Poikkeamislupa kaavasta on aina käsiteltävä ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Mikkelissä näin ei ole aina menetelty, vaan rakentajan kertoman mukaan jopa viranhaltijoiden neuvosta kaavasta poikkeamislupaa haettiin vasta myöhemmin.

Miksi? Tämä on yhä selvittämättä kaupungin organisaatiossa.

Rakennuslupa ja kaava mahdollisti viisikerroksisen kerrostalon, kun kuitenkin rakentui vastoin lupaa kuusikerroksinen talo.

Mitä oikein tapahtui? Siihen on valtuutetuilla ja kuntalaisilla oikeus saada vastaus.


Satu Taavitsainen (sd.)
Kaupunginvaltuutettu, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Mikkeli