Lukijalta: Ikäihmisten palvelut on turvattava myös niille, joilla ei ole taitoa tai mahdollisuutta hoitaa asioitaan verkossa

Pankkien sekä valtion ja kuntien palvelut siirtyvät yhä kiihtyvää tahtia nettimuurin taakse useimpien eläkeläisten saavuttamattomiin.

Palvelut on kuitenkin säilytettävä myös nettimuurin takana oleville.

Tulevan hallituksen on vihdoin pureuduttava eläkeläisköyhyyden poistamiseen.

Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa.

Kuntien on katsottava talousratkaisuissaan pidemmälle muun muassa kun määrätään maksuja eläkkeensaajien kokoontumistiloille.

Ikäihmisten yhteiset kokoontumiset pelien, tanssien tai muiden sosiaalisten tapaamisten muodossa parantavat elämänlaatua ja ovat osaltaan pienentämässä terveydenhoitokuluja.

Eläkeläisten kokoontumistilat on saatava maksuttomiksi.

Koti- ja sairaalahoitoa vaativia eläkeläisiä hajasijoitetaan kotipaikkakunnan lisäksi ympäryskunnissa sijaitseviin hoitolaitoksiin. Eri laitosten ja kodin väliä saattaa olla kymmeniä, ääritapauksissa satoja kilometrejä. Aina ei ole varmuutta siitä, missä seuraava hoito- tai kuntoutuspaikka sijaitsee.

Nämäkin eläkeläiset ovat ihmisiä ja kuntalaisia, siinä kuin muukin kunnan väestö. He ovat vuosikymmenet veronsa ja työpanoksensa kuntaan antaneet ja ansaitsevat nyt ihmisarvoisen kohtelun myös koti- ja laitoshoidossa.

Ikäihmisten kotihoidon tulee olla laadukasta ja hoitajamitoituksen tulee olla lakiin kirjattu ja valvonnan pitää olla riittävää.

Leena Teittinen
Puheenjohtaja
EKL:n Mikkelin piiri ry