Lukijalta: Voisiko osuuskuntamalli toimia myös hoiva-alalla niin, että hoidettavat omistaisivat itse hoitopaikkansa?

Yrityksiä on syyllistetty huonosta toiminnasta hoivakodeissa ja liiallisesta voitontavoittelusta. Ylilyöntejä on tapahtunut, mutta ovatko asiat paremmin julkisen sektorin hoidossa?

On vaikea löytää argumenttia, jossa markkinamekanismi ei olisi julkista monopolia parempi nimenomaan asiakkaille.

Monopoli voi olla halvempi, jos markkinakilpailua ei saada toimivaksi, mutta se heikentää myös työntekijän asemaa, kun vaihtoehtoisia työnantajia ei ole.

Markkinamallissa asiakas voi vaihtaa palveluntuottajan, jos se on huono ja omistaja on siksi huolissaan, että palvelu asiakkaille pelaa. Tällöin myös hoitohenkilöstö voi vaihtaa työpaikkaansa, jos johto ei hoida hommiaan.

Entä jos hoivakodin asiakkaat omistaisivat hoivakotinsa? Lähtökohtaisesti omistaja on kiinnostunut omastaan. Myös siitä mitä oma saa maksaa ja mitä rahoillaan saa.

Osuustoiminta tarjoaisi organisoitumismallin. Osuuskunnassa voi yhdistää kahden maailman parhaat puolet ja välttää pahimmat piirteet. Voidaan saada markkinaohjausta ilman riskiä riistosta, ylimääräinen raha kun palautuu omistajille.

Osuuskunnan omistajia voivat olla (maa)kunta, asukkaat ja yritykset yhdessä.

Veroista hoiva Suomessa pääosin maksetaan. Jos veroraha seuraa asiakasta, se voi turvata myös kuntalaisille omistajuuden, ja suoran vaikutusmahdollisuuden valitsemassaan hoiva-osuuskunnassa.

Asiakasomistajia seuraava rahoitus täytyy tietysti mitoittaa siten että taataan hoidon perustaso. Jos haluaa parempaa palvelua, voi maksaa lisää, kukin omista varoistaan, jos niitä on.

Jos osuuskunta toimii tehokkaasti ja asiakkaat ovat tyytyväisiä, voisi saada bonusta. Kaikki hyötyvät siitä, että toiminta on järkevää, laadukasta ja tehokasta. Kaikilla on myös kannusteet toimia sen hyväksi.

Hoitajamitoituskin voidaan tehdä yksilöllisesti, sen sijaan että kiinteillä säännöillä kannusteet kehittää toimintaa, vaikka teknologian avulla, poistuisivat. Ei hyväkuntoinen ihminen tarvitse puolikasta hoitajaa ympärilleen kaiken aikaa. Heikompikuntoiselle ei taas aina kokonainenkaan hoitaja riitä.

Suomen markkinoilla osuuskunnat toimivat hyvin monella alalla. Valmista mallia ei sote-sektorille kuitenkaan ole, eikä tämä ole kaikkien ongelmien ratkaisu.

Osa terveydenhuollosta kannattaa pitää myös täysin julkisena. Myös yksityiselle on paikka muiden mallien kirittäjänä.

Henri Hakala
Kirjoittaja ei ole sote-asiantuntija, vaan asiakasarvon ja organisoitumisen asiantuntija.
Professori
LUT Kauppakorkeakoulu, Mikkelin Yliopistokeskus