Mielipide: Taitetun indeksin poisto toisi Etelä-Savoon kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa kulutettavaksi

Keskustelu kuntataloudesta huolestuttaa ikäihmisiä, kun heidän määränsä lisääntyy ja kuntien menot kasvavat tulojen vähetessä.

Etelä-Savossa 16 vuotta täyttäneistä on eläkkeellä 42,6 prosenttia. Vastaava luku koko maassa on 32,6 prosenttia. Kuudessa kunnassa enemmän kuin joka toinen on eläkkeensaaja.

Mikkelin kaupunki joutuu talousarviossaan huomioimaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essoten kasvavat menot, vaikka niitä on pyritty leikkaamaan.

Henkilöstön vähentämisen, palveluiden rajaamisen ja omaisuuden realisoinnin ohella yritetään etsiä uusia tuloja, mutta keskeisimmäksi mahdollisuudeksi näyttää muodostuvan verojen kiristäminen.

Jostain syystä kunnat eivät halua edelleenkään kiinnittää huomiota siihen, kuinka työeläkeyhtiöt kasvattavat varallisuuttaan eläkkeitä leikkaamalla ns. taitetulla indeksillä.

Tätä on tehty vuodesta 1995, jolloin rahastojen arvo oli noin 36 miljardia, viimeisimpien tietojen mukaan arvo on jo yli 210 miljardia.

Rahastot ovat 24 vuoden aikana lähes kuusinkertaistuneet, mutta jos on jäänyt eläkkeelle vuonna 1995, on eläkkeen ostovoiman jälkeenjääneisyys yleisestä ansiotasokehityksestä 32 prosenttia, lähinnä taitetusta indeksistä johtuen.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen yhden julkisen työeläkeyhtiön perustamisesta yksityiselle työeläkesektorille.

Kiljunen perustelee esitystä sillä, että kun nykyisten eläkeyhtiöiden välinen, eläketurvan kannalta tarpeeton kilpailu sekä kohtuuttomat hallintokulut jäisivät pois, tulisi säästöä noin miljardi vuodessa.

Kiljusen esitystä tukee kauppaneuvos Paavo Jauhiaisen laskelma, jonka mukaan aikaisemmin käytetyn puoliväli-indeksin (50/50) mukaan rahastojen arvo vuoden 2017 lopulla olisi ollut edelleen hyvin turvalliset 118,3 miljardia.

Puoliväli-indeksissä huomioidaan elinkustannusindeksi 50 ja palkkaindeksi 50 prosentilla. Taitetussa indeksissä on elinkustannusindeksin vaikutus 80 ja palkkaindeksin 20 prosenttia.

ETK:n Kimmo Kontion laskelmien mukaan voisi taitetun työeläkeindeksin poistaminen tuoda Etelä-Savoon lisää rahaa yli miljardin vuodessa, kun se vuonna 2018 oli noin 960 miljoonaa, eli hieman alle 80 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Noin 20 miljoonaa euroa lisää rahaa kuukaudessa piristäisi kummasti Etelä-Savon kuntien ja eläkeläisten taloutta.

Pekka Auvinen
metsäveteraani
Mikkeli

Luetuimmat