Mielipide: Etelä-Savo menestyy vain yrittäjyydellä

Mielekäs elämä, sujuva arki ja rakkaus houkuttelevat ihmisiä muuttamaan Etelä-Savoon. Kuntien palvelut eivät yksin riitä syyksi, niiden oletetaan olevan hyvät kaikkialla. Mutta työpaikka on monelle ratkaiseva.

Julkiselle puolelle työpaikkoja ei synny. Rakenneratkaisut ja tehostamistarpeet supistavat julkisen puolen työntekijämäärää.

Työpaikat syntyvät yrityksiin ja niitä työpaikkoja Etelä-Savossa tarvitaan.

Etelä-Savon Yrittäjät kannustaa kuntia julkaisemaan ostolaskutiedot.

Mitä paremmin kunta ja maakunta valjastavat resurssinsa palvelemaan yrityksiä, sitä enemmän yritykset työllistävät, maksavat veroja ja luovat uusia palveluita.

Elinvoimainen kunta on yritysmyönteinen. Yhteisöverotulot ovat nousseet Etelä-Savossa 18 prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Yritysten menestys vaikuttaa suoraan maakunnan talouteen ja elinvoimaan. On syytä kiinnittää erityishuomiota yritysilmapiiriin.

Yritysmyönteisen ilmapiirin luominen vaatii yritysten tasapuolista kohtelua, yritysvaikutusten systemaattista arviointia päätöksenteossa ja yrityksille mahdollisuuksia osallistua julkiseen palveluntuotantoon.

Kunnat joutuvat antamaan tilastokeskukselle vuosittain tiedot julkisista hankinnoista ja ostoista. Tiedoista voidaan todentaa myös hankintojen kohdentuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Etelä-Savon Yrittäjät kannustaa kuntia julkaisemaan ostolaskutiedot. Pieksämäellä asiasta on tehty valtuustoaloite ja Puumala on tietoja jo julkaissut.

Julkisen sektorin kaiken tiedon pohja on avoimuus. Jakamalla avoimesti tietoa tarjotaan eväitä kuntalaisten aktiivisuudelle ja lisätään heidän tietoisuuttaan julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista.

Avoimuus parantaa kunnan mainetta, lisää luottamusta päätöksentekoon ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistaa säästöt.

Päätökset veronkorotuksista huolestuttavat yrittäjäjärjestöä, erityisesti aluetalouden ja alueen asukkaiden ostovoiman näkökulmasta. Talouskasvu Suomessa nojautuu vahvasti kuluttajien käyttäytymiseen ja ostovoimaan.

Veronkorotukset ja korkeat elinkustannukset eivät kirkasta mielikuvaa Etelä-Savosta.

Kaupunkikeskuksista Mikkeli nosti kuntaveroa 1,5 prosenttiyksiköllä. Tulevana vuonna se on 22 prosentin ennätyslukemissa.

Savonlinna päätyi puolen prosenttiyksikön korotukseen. Veroprosenttina tämä tarkoittaa 22,5.

Pieksämäellä kuntaveroa kerätään edelleen 22 prosenttia.

Kuntien on pystyttävä päättämään rohkeista ja ikävistäkin rakennemuutoksista sekä uudistuksista, mahdollisesti yhteistyössä yli kuntarajojen, maakuntatasolla.

Vastuullisuutta on se, että osataan sopeuttaa toimintoja ennakoivasti ja tulevaisuuteen katsoen.

Mahdollisuuksia Etelä-Savolle tarjoavat monipaikkaisuus asuinmuotona ja Saimaa, joka on hyvässä nosteessa kansainvälisestikin.

Vapaa-ajan asukkailla on iso merkitys Etelä-Savossa. Heinäkuussa alueella on yli 80 000 asukasta enemmän kuin virallisessa väestötilastossa. He käyttävät rakentamiseen, remontoimiseen ja elämiseen paikallisia palveluja.

Lisäksi palvelujamme käyttävät lomamatkailijat. Tämän joukon tarpeiden täyttäminen mahdollisimman hyvin palvelee koko maakuntaa ja työllistää yrittäjiä kaikilla aloilla.

Nina Rasola

puheenjohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät