Mielipide: Emme kannata maakunnan hajoamista

Sote-uudistusta on odotettu kauan, ja se on saatava maaliin pian, sillä yhteiskuntamme ei kestä enää uudistuksen viivästymistä. Tästä ovat varmasti kaikki asuinkunnasta riippumatta samaa mieltä. Siksi näemme, että uudistus tulee toteuttaa mahdollisemman vähäisillä muilla muutoksilla. Keskeistä on, että sujuvat palveluketjut ja palvelujen saavutettavuus saadaan turvattua eri kokoisilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Pidämme outona, että hallituksen luonnoksen pohjaversioon on kirjattu Etelä-Savon maakunnan hajoaminen, vaikka hallitusohjelmassa on linjattu maakuntien määrän pysyvän samassa. Maakunnan hajoaminen koskettaisi sote-kuntayhtymien lisäksi sote-peruspalvelunsa itse järjestäviä kuntia, Etelä-Savon pelastuslaitosta, Kaakkois-Suomen vaalipiiriä ja suurta joukkoa muita toimijoita. Vaikutusarviot tulisi tehdä tarkasti, ja tässä ajassa riittävien vaikutusarvioiden tekeminen on haastavaa.

Monesti keskusteluissa on viitattu Etelä-Savon vähäiseen väestömäärään. Maakuntien väestömäärässä Etelä-Savo ei kuitenkaan ole heikoin. Mikäli haetaan tämän alueen hajaannusta tällä perusteella, samoin olisi toimittava myös Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Jos tulevaisuudessa päätetään siirtyä vähempiin maakuntiin, se tulee tarkoittamaan muutoksia koko Suomeen, ja nämä muutokset tulee tehdä hallitusti.

Vaikka maakunnallisessa yhteistyössä on haasteita, Etelä-Savon maakunnassa on myös vahva halu säilyä Suomen kartalla. Emme kannata maakunnan hajoamista. Maakunnallinen yhteistyö ja monialaisen maakuntahallinnon järjestäminen on tärkeää tulevaisuutemme kannalta. Lisäksi tarvitaan erva-alueen sisäistä työnjakoa ja yhteistyötä vahvaksi.

Toivomme, että Suomessa tehdään politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja kattaviin vaikutusarvioihin, eikä sote-uudistus tee tässä poikkeusta.

Jukka Saikkonen

Emme kannata maakunnan hajoamista.

Essoten ja Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen

Mikkelin Seudun Vihreät pj

Maisa Juntunen

Puoluevaltuuskunnan jäsen

Kaakkois-Suomen vihreiden piirihallituksen vpj

Kangasniemen vihreät pj