Mielipide: Kevyen liikenteen väylä kantatielle 62 tarvitsisi erillisrahoituksen

Länsi-Savossa 3.6. julkaistussa mielipidekirjoituksessa esitettiin pyörätien rakentamista Mikkelistä Anttolaan ja edelleen Puumalaan.

Kirjoittajat toivoivat ely-keskuksen ja Mikkelin kaupungin osaltaan edistävän yhteyden toteuttamista.

Pohjois-Savon ely-keskus vastaa alueellisesta maanteiden tienpidosta Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Ely-keskuksen alueella on noin 16 000 kilometriä maanteitä ja noin 700 kilometriä kevyen liikenteen väyliä.

Pääosa vuotuisesta rahoituksestamme käytetään teiden päivittäisestä liikennöitävyydestä huolehtimiseen, jossa suurin kustannuserä on maanteiden talvihoito, sekä huonoon kuntoon päässeiden maanteiden ja niiden siltojen kunnostamiseen.

2010-luvulla määrärahat eivät riittäneet kunnolla edes näihin, minkä vuoksi maanteiden kunto on heikentynyt ja korjausvelka kasvanut Itä-Suomessakin vuosittain.

Uusia kevyen liikenteen yhteyksiä toivotaan usein, ja ehdokkaita on listoillamme satoja. Olemme pystyneet toteuttamaan yksittäisiä, pienehköjä kevyen liikenteen yhteyksiä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

65 kilometrin pituisen kevyen liikenteen yhteyden hinta olisi 15–25 miljoonaa euroa.

Mikkelistä Anttolaan johtavan uuden kevyen liikenteen väylän pituus olisi noin 20 kilometriä. Edelleen Anttolasta Puumalaan väylää tarvittaisiin noin 45 kilometriä.

Ely-keskuksella ei ole suunnitelmaa tällaiselle väylälle, mutta 65 kilometrin pituisen kevyen liikenteen yhteyden hinta olisi suuruusluokkaa 15–25 miljoonaa euroa, riippuen muun muassa siitä, kuinka paljon tarvittaisiin siltoja ja alikulkutunneleita.

Ajatus väylän ja siirtoviemärin toteutuksesta samanaikaisesti on sinänsä hyvä, mutta ely-keskuksella ei ole rahoitusta näin mittavien kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamiseen.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mikkelistä Anttolaan ja Puumalaan edellyttäisi hankkeelle kohdennettua erillisrahoitusta.

Tommi Huttunen

johtaja

Pohjois-Savon ely-keskus

Uusimmat uutiset