Lukijalta Heikki Karastin puolesta: On hämmentävää, että ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta rangaistaan hiippakunnassamme

Heikki Karasti on saanut toiminnastaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pastorina varoituksen hiippakunnan tuomiokapitulilta, koska on vihkinyt samaa sukupuolta olevat ihmiset avioliittoon.

Kyseisessä varoituksessa on kyse piispan ja tuomiokapitulin arvoista, jotka vaihtelevat eri hiippakunnissa.

Tuomiokapitulien menettelytapojen keskinäiset erot osoittavat, ettei kirkko ole asiassa yksimielinen.

Olemme hämmentyneitä, että ihmisten arvokkaasta ja yhdenvertaisesta kohtelusta rangaistaan hiippakunnassamme.

Nykyinen tilanne on kestämätön, että hiippakunnasta riippuen pappeja kohdellaan eri tavoin. Esimerkiksi Norjassa vihkikysymys on jätetty pappien omaksi harkinnaksi.

Emme ole tottuneet seurakunnassa toimintaan, joka poissulkee ihmisiä.

Kenellä on oikeus sanoa, että sinun rakkautesi ei ole oikeanlaista rakkautta? Kenellä on oikeus olla hyväksymättä ihmisoikeuksia?

Samaan aikaan olemme huolissamme, että kirkko ei enää puhuttele ihmisiä, toisaalla työnnämme heitä pois.

Arvot uusinnetaan arjen toiminnassa. Koemme ristiriitaiseksi, että kirkko toivottaa luokseen vain osan, itselleen sopivimmat ihmiset.

Kirkon ydinsanoma on lähimmäisenrakkaus, joka ei kuitenkaan ulotu tässä käytännön tasolle. Mitä tärkeämpää kellään meistä on täällä tehtävänä kuin pitää rakkaudesta ja toisista ihmisistä huolta?

Säännöt on tehty muutettavaksi ja ne muuttuvat nopeammin tekojen kuin kirkosta eroamisen kautta. Kirkko on aiemminkin elänyt ajassa ihmisten arjen muuttuessa.

Arvokkaat perinteet säilyvät vain, kun ne ovat kaikille avoimia.

Heikki Karasti on ihminen, jonka takia me useat seurakuntalaiset koemme vielä kirkon merkittäväksi ja tärkeäksi.

Elina Hölttä
lukion opettaja
Mikkeli
sekä 170 muuta allekirjoittajaa