Lukijalta: Mikkelissä on tilaa kaupalle myös haja-asutusalueilla — Miksi niistä ei keskustella?

Länsi-Savossa oli 27.10. artikkeli Mikkelin tulevaisuuden ydinasioista: riittävästä yritystoiminnan tonttivarannnosta ja kaavoitusreservistä nyt ja pitkällä tähtäyksellä.

Viitostien ympäristö on yritystoiminnan tärkein tulevaisuuden mahdollisuus, ykkösalueena Visulahti. Pohteina ovat myös Tikkala ja Ratinlampi, mutta kiinnostusarvo kevyempi.

Mikkelin pitää joka tapauksessa uskaltaa irtautua sataman erinomaisesta palvelu- ja asuntoalueesta ja kaupungin keskustan tosi ahtaasta raskastavarakaupasta alueelle, joka tarjoaa pitkällä tähtäyksellä niin yritysten, kaupungin kuin asiajaspalvelun kannalta parhaat toimintaedellytykset.

Se merkitsee tulevaisuudessa vahvaa, uutta vetovoimaa Mikkelin suuntaan, näkyvyyttä ulospäin, yrittäjien keskitettyä toiminta- ja markkinointimahdollisuutta, tarjontaimagoa laajasti muun muassa Kuopion, Jyväskylän, Heinolan ja Lappeenrannan suunnan väestöalueisiin. Onhan maakunnassa laaja vapaa-ajanasukaspotentiaalikin ja sen tarpeet.

Takavuosien kaavoitustoimien takia Mikkeli häviää vetovoimassa. Yritystarjonta on ripoteltu sinne tänne ja ahtaasti, kun vapaita tontteja ei ole ollut.

Useat kaupungit, joilla on hyvät auto-, rauta-, ja maataloustavarakaupat sekä hypermarketit, vetävät laajoilta alueilta ostajia. Tilaahan alat tarvitsevat kiinteistöratkaisujen, ulko- ja sisävarastoinnin, liikkuvuuden, tavaran täydennys- ja hyvien asiakaspalveluedellytysten osalta.

Mikkelillä on laaja maaseutu ja haja-asutus, alakeskukset, tonttitarjontaa ja rakentamispotentiaalia. Näitä alueita ei artikkeleissa ja keskusteluissa yleensä huomioida. Miksi?

Yksi esimerkki on uudistettu Haukivuori, Kyyveden kupeessa, ranta-aluetta 615 kilometriä, uudistetut Asemankylä ja satama sekä Kyyveden edusta, 72-tien varrella, vahvistuvat brandit, uudet virkistyskohteet ja itse luonto monine vahvuuksineen.

Valmiina sekä nykyisiä että uusia kaavoitus- ja tonttitarpeita varten. Aluejohtokunnan myötä leveimpiä hartioita kaivataan!

Leo Laukkanen
kauppaneuvos
30 v. Mikkelissä