Lukijalta: Mikä kiire maakuntavaaleilla on?

Länsi-Savossa 4.5. maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kirjoitti ansiokkaasti ja perusteellisesti maakuntauudistuksen valmistelusta ja tavoitteista. ”Maakuntauudistuksen tavoite on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.”

Jatkan aiheesta varovaisena, epäillen uudistuksen ”kaikille kaikkea hyvää” -vaikutusta. Etelä-Savossa kustannukset eivät pienene eivätkä palvelut parane.

Maakuntien rahoituslailla on tarkoitus säätää valtion rahoituksesta maakunnille. Maakunta päättää itsenäisesti rahoituksensa käytöstä.

Rahoittajana valtio kuitenkin ohjaa maakuntien taloudenpitoa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia voidaan hillitä tavoitteiden mukaisesti. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta eikä muita merkittäviä tulonlähteitä.

Maakunnille valtion suunnittelemasta rahoituksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset tulevat olemaan ylivoimaisesti suurin menoerä. Kun palvelujen tarve kasvaa ja uusi hallintorakennekin on maksettava, mistä leikataan?

Vaarana on palvelujen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Onko Etelä-Savossa edes yhtä? Elävä maaseutu ja kaikkien asukkaiden hyvinvointi on maakunnan elinehto. Turvataanko lähipalvelut tasapuolisesti koko maakunnassa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntien muiden tehtävien siirto maakunnille vuoden 2020 alusta vaikuttaa merkittävästi yksittäisten kuntien talouteen.
Kunnilta maakuntien rahoitukseen siirrettävien kunnallisverotulojen, yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Kunnissa on aiheellinen huoli, mitä kiinteistöjä maakunta tulee tarvitsemaan ja valtion Maakuntien tilakeskus Oy lunastaa ja millä hinnalla?

Kunnille luvataan riittävät edellytykset lakisääteisten (sivistystoimen) tehtävien hoitamiseen.

Kunnilla on muutoksen jälkeenkin edelleen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen kustannusten kasvun hillitsemisessä.

Timo Kuoksa
maakuntaliiton tarkastuslautakunnan jäsen
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu (sd.)
Mäntyharju