Lukijalta: Ilmastonmuutos ei ole politiikkaa, Reijo Paunonen

Reijo Paunonen (L-S 25.10.) yrittää edelleen keksiä perusteluja näkemyksilleen ilmastonmuutoksesta luonnollisena ilmiönä, vaikka käytännössä koko tiedeyhteisö on yksimielinen ihmistoiminnan ratkaisevasta vaikutuksesta. Hän esittää ilmastoskeptikoiden muka- ja osatotuuksia näkemystensä tueksi.

Monista epävarmuustekijöistä huolimatta IPCC:n ennusteet eivät ole paljonkaan menneet pieleen, vaan näyttäneet selvästi ilmakehän lämpötilan kehityksen suunnan.

Viimeksi kuluneet kolme vuosikymmentä ovat olleet kukin vuorollaan lämpimämpiä kuin yksikään aikaisempi vuosikymmen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Vuosi 2016 oli mittaushistorian tähän mennessä reilusti lämpimin vuosi maapallolla, ja maailmanlaajuisesti lämpimimmistä vuosista 13 on tällä vuosituhannella.

Hiilidioksidin kiertoaikaa ilmakehässä vähättelemällä ilmastoskeptikot yrittävät myös hämätä tuon kaasun vaikutusta lämpiämiseen. Yksittäinen CO2-molekyyli voi viipyä ilmakehässä melko lyhyen ajan, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka nopeasti hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä kasvaa.

Kivihiilen ja öljyn poltosta syntyvä hiilidioksidi säilyy ilma- ja vesikehässä vähintään satoja vuosia, koska hiilinielut, kuten metsät ja suot, eivät pysty imemään sitä läheskään riittävällä nopeudella.

Edelleen Paunonen väittää, että IPCC ei ole arvioinut luonnon itsensä aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia. Ne on huomioitu, mutta niillä ei ole käytännön merkitystä nykyisessä ilmastonmuutoksessa.

Suuret tulivuorten purkaukset voivat päästää ilmakehään hetkellisesti huomattavasti hiilidioksidia, mutta purkausten kokonaisvaikutus ilmastoon on aina ollut viilentävä, sillä syntyvät pienhiukkaspilvet ja savukaasut estävät tehokkaasti auringon säteilyn pääsyä maan pinnalle.

Pitää paikkansa, että hiilidioksidin ilmastoherkkyyteen ei IPCC eivätkä muutkaan tahot pysty varmuudella vastaamaan, kuten Paunonen toteaa. Se kuitenkin tiedetään varmasti, että maapallon keskilämpötilan nousu riippuu lähes suoraviivaisesti hiilidioksidipäästöjen lisääntymisestä.

IPCC ei tee poliittisia eikä muitakaan päätöksiä vaan koostaa tietoa ilmastonmuutoksesta päätöksentekijöille. Sen raportit perustuvat luonnontieteeseen, jota parempaa tietoa meillä ei ole.

Päätöksentekijöiden vastuulla on, osaavatko ja haluavatko he tehdä tämän tiedon pohjalta kauaskantoisia päätöksiä ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuuden hyväksi.

Markku Varjo
Mikkeli