Lukijalta: Hallitus ajaa aktiivimallia ja kyykyttää työttömiä

Mikkelin työttömät ry vaatii kasvupalvelu-uudistukseen liittyvästä Te-palvelujen yksityistämisestä ja julkisuuteen uutisoidusta aktiivimalli kakkosesta perusteellista keskustelua ja vaikutusarviointia ennen päätöksentekoa.

Mikkelin työttömien hallitus ja yhdistysaktiivit ovat tyrmistyneitä julkisuudessa esiin nousseista uutisista, että kasvupalvelu-uudistuksen sisältölaeista on tulossa hallituksen esitys 27.6., juuri ennen eduskunnan kesän istuntotaukoa. Samalla uutisoidaan aktiivimalli kakkosesta.

Mikkelin työttömien mielestä kahden ison asian yhtäaikainen tuominen päätöksentekoon juuri lomakauden kynnyksellä on arveluttavaa ja lisää entisestään työttömien henkistä ja käytännön ahdinkoa.

Aktiivimalli kakkosessa ollaan esittämässä, että työnhakijan on haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa ja hänen on raportoitava omaehtoisesta työnhausta tietojärjestelmään.

Pisimmillään velvoitteen laiminlyönnistä voi tulla 60 päivän karenssi. Tämä on kohtuutonta. Aktiivimalli ei myöskään huomioi itsensä työllistäjien kuten tutkijoiden ja taiteilijoiden erityistilannetta.

Aktiivimalli-lainsäädännön lisäksi on erittäin tärkeää käydä laaja keskustelu kasvupalvelu-uudistuksesta. Uudistuksessa siirretään julkisten TE-toimistojen peruspalvelutehtäviä yksityisille yrityksille. Asiantuntijalausunnot asiasta ovat olleet hyvin kriittisiä.

Työllisyystoiminnan lopettaminen koskettaa etenkin pitkäaikaistyöttömien, yhdyskuntapalvelua suorittavien, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien, ammatillista koulutusta vailla olevien työllisyyspalveluita.

Uudistuksessa ei ymmärretä suomalaista yhteiskuntaa ja kolmannen sektorin merkitystä yhteiskunnan vakaudelle sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäjänä. Kasvupalvelu-uudistuksessa on vaarana, että yhdistysten työllisyystoiminta lopetetaan.

Pitkälle erikoistuneiden työttömien yhdistysten toiminnan loppuessa tilalle ei nopeasti synny samaan pystyvää toimintaa. Voi myös kysyä, tuleeko työttömistä huutolaisia yksityisten firmojen työllisyyspalvelumarkkinoilla.

Verkostojen tuhoaminen tuottaa kalliin aukon peruspalveluihin. Nyt on aika jokaisessa kunnassa kysyä, mitä kasvupalvelu-uudistus niille tarkoittaa.

Markku Himanen
puheenjohtaja
Heikki Pyrhönen
hankevastaava
Mikkelin työttömät ry