Lukijalta: Etelä-Savossa voitaisiin aivan hyvin lisätä hakkuita

Metsä-lehti kirjoitti 14.2., että hakkuut hipovat äärirajoja. Sama tuli esille Etelä-Savon metsäkeskuksen tiedotteessa.

Suurin kestävä hakkuukertymä on 6,8 miljoonaa kuutiometriä. Poistuma vuoden 2018 tilastoissa on 7 miljoonaa kuutiometriä.

Tuota ei kannata käydä voivottelemaan. Tarttee vain tehdä jotakin.

Etelä- ja Itä-Savon noin 1,2 miljoonan hehtaarin talousmetsät ovat mitä parhainta puutuotantoaluetta. Alueiden talouselämälle puunkorjuu on merkittävä tulonlähde.

Vuoden 2015 inventoinnin mukaan Etelä- ja Itä-Savossa on varsin huomattavat taimikonhoitorästit. Samoin ensiharvennukset ovat paljolti viivästyneet. On myös huomattava määrä metsälöitä, joissa ei ole vuosikymmeniin saha soinut.

Useassa tapauksessa omistus on siirtynyt ulkopaikkakuntalaisille. Elämä soljuu eteenpäin palkka- tai eläketuloilla. Kun ei mitään tee, ei ole vastuuta.

Oma lukunsa ovat taajama- ja kaava-alueiden puustot. Niitä on täälläkin päin tuhansia hehtaareita. Järvirikkaassa maakunnassa on myös paljon rantametsiä, joissa on huomattavat hakkuureservit.

Näihin harkiten tehdyillä hakkuilla saataisiin liikkeelle huomattavat korjuumäärät. Etelä- ja Itä-Savon hakkuusuunnite voitaisiin hyvin nostaa kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin aktiivisella toiminnalla.

Heikki Hyvönen
Mäntyharju