Mielipide: Vesilaitos valvoo kuntalaisten etua

Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juola kirjoitti Metsäsairilan puhdistamon pääurakkaa ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon urakkaa koskevan mielipidekirjoituksen (LS 25.3.). Mikkelin vesilaitos esittää kirjoituksen johdosta seuraavaa.

Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunta päätti 17.3.2020 purkaa Metsäsairilan puhdistamon pääurakkaa ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon pääurakkaa koskevat urakkasopimukset. Urakkasopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Mikkelin vesilaitos ottaa välittömästi Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon rakennustyömaat haltuunsa kaikkine siellä olevine rakennuksineen ja rakennustavaroineen käyttäen niitä töiden jatkamiseen.

Vesilaitos tulee jatkossa esittämään kaikille työmaan sivu- ja aliurakoitsijoille sopimuksen solmimista suoraan vesilaitoksen kanssa ja töiden jatkamista työmaalla. Sopimusten purku ei koske hankkeissa mukana olevia sivu-urakoitsijoita eikä jätevesiprosessin käyttöönottoa.

Menettelyn taustalla on aiemmin uutisoidun mukaisesti Mikkelin vesilaitoksen huoli pääurakoitsijan edellytyksistä saada rakennusurakat valmiiksi sopimusten mukaisesti. Mikkelin vesilaitos ei näe tarpeelliseksi purkuperusteiden yksityiskohtaista käsittelyä julkisuudessa eikä siksi kommentoi tässä yksityiskohtaisesti toimitusjohtaja Juolan näkemyksiä.

Vesilaitos kuitenkin toteaa, että sopimuksen purkaminen on sekä vesilaitoksen että Mikkelin kaupungin puolesta todettu välttämättömäksi ja myös mikkeliläisten kokonaisedun mukaiseksi.

Työmaiden haltuunotto on järjestetty kuluvalla viikolla, ja keskustelut Suomen Maastorakentajat Oy:n kanssa muun muassa omaisuuden ja laitteiden osalta tarvittavista järjestelyistä etenevät tässä vaiheessa hyvässä yhteistyössä. Toivomme järjestelyjen myös jatkuvan mah

Rakennusurakan purkamisen yhteydessä on valitettavaa mutta luonnollista, että osapuolten näkemykset asioiden kulusta eroavat toisistaan.

dollisimman sujuvasti.

Rakennusurakan purkamisen yhteydessä on valitettavaa mutta luonnollista, että osapuolten näkemykset asioiden kulusta eroavat toisistaan. Työmaiden haltuunoton jälkeen työt pyritään saattamaan loppuun nykyisten ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa ja työmaiden valmistuttua tehdään taloudellinen loppuselvitys, jossa selviävät Vesilaitoksen ja Maastorakentajat Oy:n taloudelliset vaatimukset.

Mikkelin vesilaitoksen tavoite tähtää asioiden mahdollisimman sovinnolliseen ratkaisemiseen, mutta vastuullisena kunnallisena liikelaitoksena valvoo asiassa myös kuntalaisten ja kuntatalouden etua.

Reijo Turkki

vesiliikelaitoksen johtaja

Mikkelin vesilaitos