Lukijalta: Osa Mikkelin luottamusjohdosta ei luota virkamiehiin ja yrittäjiin — asioiden pitäisi antaa edetä ilman että niihin puututaan ideologisista syistä

Mikkelin tiivis keskusta, hyvät palvelut, puhdas luonto ja loistava sijainti matkailun ja asumisen kannalta luovat kaupungille vahvan perustan.

Valitettavasti kaupungin talous on rotkon reunalla. Mikkelin asukasluku vähenee ja taloustilanne on surkea.

Talouden tasapainotus, josta me kokoomuksessa olemme olleet erityisen huolissamme, näyttävät jäävän puolitiehen.

Kokoomuksen esittämät realistiset tasapainotuskeinot eivät ole saaneet muiden ryhmien yksimielistä hyväksyntää.

Me emme voineet maaliskuun valtuustossa hyväksyä esitettyä, mielestämme epärealistista, talouden sopeutusohjelmaa.

Kuntaliitosten myötä sekä sosiaali- ja terveystoimen irrottua kaupungin toiminnasta kaupunkimme palvelurakenne on liian raskas taloudelliseen kantokykyyn verrattuna.

Kuntatalouden konsultin selvityksen perusteella kuntalaisen kuluttama ja tuottama rahamäärä kääntyy positiiviseksi keskimäärin Suomen kunnissa 57-vuotiaana. Mikkelissä tämä tapahtuu vasta 93-vuotiaana!

Meidän tulisi kaupungissa arvioida palvelurakennettamme selvästi kunnianhimoisemmin, jos haluamme välttyä kriisikunnaksi joutumiselta. Kaupungin päättäjien on nyt valittava oikea suunta.

Valinnan tulisi johtaa luottamuksen, yrittämisen ja onnistumisten tielle kohti Mikkeliä, jossa on into tehdä, yrittää, elää ja asua.

Veronkorotukset talousongelman ratkaisuna johtavat vain kierteen pahenemiseen.

Yhden prosenttiyksikön kunnallisveron korotus vie kaupunkilaisilta noin 8 miljoonaa euroa pois kulutuksesta, josta suuri osa käytettäisiin kotikaupungissa. Tämä tarkoittaa keskituloiselle perheelle noin 800 euron menetystä vuodessa.

Menojen karsimisen lisäksi meidän tulisi erityisesti luoda edellytyksiä yritysten menestymiseen ja uusien työpaikkojen syntyyn. Ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä meille ei synny yhtään uutta työpaikkaa eikä lisää verotuloja palveluiden ylläpitoon.

Onko kaupungin luottamushallinto tämän ymmärtänyt? Tällä hetkellä epäluottamus leimaa joidenkin luottamushenkilöiden toimintaa yrityksiä ja yrittämistä kohtaan Mikkelissä.

Olemme saaneet kuulla, että monet yritykset ovat harkinneet vaihtavansa kotipaikkaa Mikkelistä muualle kaupungin maankäyttöpolitiikkaan ja rakentamisen kohdistuvien syytösten takia.

Meillä on onneksi edelleen yrityksiä, jotka näkevät Mikkelissä kehittymismahdollisuuksia ja haluavat investoida kaupunkiin. Virkamiehet tekevät päätöksiä ja valmistelevat asioita virkavastuulla. Tähän tulisi myös luottamushenkilöjohdon luottaa.

Yritysten ja kaupunkilaisten pitää luottaa siihen, että virkamiehen virkavastuulla valmistelemat ja päättämät asiat etenevät kaupungin hallintokoneistoissa ilman, että näihin puututaan erilaisista ideologisista tai muista syistä.

Rakennetaan yhdessä elinvoimainen ja yrittäjämyönteinen Mikkeli. Se on ainut mahdollisuus, jolla voimme menestyä tulevaisuudessa maakuntakeskuksena.

Armi Salo-Oksa
puheenjohtaja

Olli Miettinen
1. varapuheenjohtaja

Oskari Valtola
2 varapuheenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Mikkeli