Mielipide: Eteläsavolaiset sähköyhtiöt, lähtekää koronatalkoisiin ja alentakaa energiamaksuja!

Muutamat sähköyhtiöt ovat päättäneet tulla yrityksiä ja kuluttaja-asiakkaita vastaan sähkömaksuja alentamalla.

Vetoamme Etelä-Savossa toimiviin sähköyhtiöihin, että ne tekisivät pikaisesti samoin.

Kokkolan Energia päätti huhtikuun alussa puolittaa sähkönsiirron energiamaksut huhti-toukokuun ajaksi ja päätös koski kaikkia verkkoalueen asiakkaita.

Keski-Pohjanmaalla toimiva Verkko Korpela ilmoitti puolestaan kymmenen prosentin alennuksesta siirtohintoihinsa toukokuusta lokakuun loppuun.

Tämän jälkeen Turku Energia Sähköverkot Oy päätti alentaa kaikkien asiakkaidensa sähkönsiirron perusmaksua 50 prosentilla puolen vuoden ajaksi huhtikuusta lähtien.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kiitteli sähköyhtiöitä yhteiskuntavastuun kantamisesta ja kehotti muiden ottamaan näistä mallia.

Etelä-Savossa Etelä-Savon Energia ja Järvi-Suomen Energia ovat mahdollistaneet maksuaikojen joustot koronavirusepidemian vuoksi.

Suur-Savon Sähkö on linjannut, että se vie eteenpäin kymmenien miljoonien siirto- ja jakeluverkkoinvestointejaan tämän vuoden aikana.

Investoinnit tuovat työtä ja toimeentuloa monille pk-yrityksille sekä lisäävät sähkönsiirron varmuutta, joten pidämme ratkaisua erinomaisen hyvänä ja kiitettävänä.

Tiedämme jo nyt, että epidemian vaikutukset myös aluetalouteemme tulevat olemaan merkittävät.

Suomen Yrittäjien Yrittäjägallupin sekä Etelä-Savon Yrittäjien jäsenkunnalle tehdyn kyselyn mukaan joka neljännellä myynti on laskenut yli 50 prosentilla ja joka kymmenellä loppunut tyystin.

Sähkönsiirtomaksujen määräaikainen alentaminen osoittaisi yhteiskuntavastuuta ja tukea Etelä-Savon elinvoimalle.

Voimakkaimpia vaikutukset ovat tähän mennessä olleet kaupan- ja palvelualoilla, maaseudulla erityisesti maatilamatkailussa ja elintarvikejalostuksessa.

Maataloudessa vaikutukset tulevat ensi vaiheessa työvoiman ja tarvikkeiden saatavuusongelmien ja kustannusten nousun kautta.

Vastaantuloja elinvoiman ylläpitämiseksi on nähty jo yksityisiltä vuokranantajilta, kunnilta, vapaaehtoisilta ja kuluttajilta sekä valtiolta tukijärjestelmien kautta.

Konkreettinen ja tasaisesti laajoja asiakaskuntia koskeva toimenpide olisi sähkönsiirtomaksujen määräaikainen alentaminen.

Se osoittaisi vahvaa yhteiskuntavastuuta ja tukea Etelä-Savon elinvoimalle.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Niina Kuuva

aluejohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät