Mielipide: Täyden ja lyhennetyn työpäivän tuntipalkkoja on helppo verrata

Pekka Auvinen kiitti (L-S16.9.) mielipidepalstalla täsmennyksestä koskien työajan lyhennyksestä johtuvaa palkan korotusta.

Tämä siitäkin huolimatta, että nimimerkki "Palkannostaja/-laskija" oli (L-S 14.9.) korjannut hänen laskuvirheensä täysin oikeaksi.

Koska tämän prosenttilaskun tulos ei riipu alkuperäisen tuntipalkan suuruudesta, oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että alkuperäinen palkka on ollut 20 euroa tunnilta.

Tällöin työntekijän päiväpalkka on ollut 8 x 20 euroa eli 160 euroa.

Merkitään nyt lyhennetyn työpäivän tuntipalkkaa vaikka kirjaimella p. Tällöin hänen päiväpalkkansa on 6 x p.

Koska nyt edellytetään, että päiväansio on pysynyt lyhennyksestä huolimatta muuttumattomana, on voimassa yhtälö 6 x p = 160 euroa.

Jakamalla yhtälön kummatkin puolet luvulla 6 saadaan p = 160/6 eurolla eli noin 26,666 euroa.

Uuden ja vanhan tuntipalkan vertailu saadaan helpoiten jakolaskulla 26,666 euroa / 20 eurolla.

Tulokseksi saadaan noin 1,333. Palkka on siis noussut noin 33,3 sadasosalla, eli 33,3 prosentilla.

Raimo Seppänen

41 vuotta lukion matematiikan lehtorina, kuusi vuotta Ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen sensorina

Mikkeli