Lukijalta: Asiakas etusijalle sotessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen on tullut yhä tarpeellisemmaksi, mutta sen periaatteista ei ole päästy yksimielisyyteen viimeisten 20 vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen on tullut yhä tarpeellisemmaksi, mutta sen periaatteista ei ole päästy yksimielisyyteen viimeisten 20 vuoden aikana. Muutosta tarvitaan huomioitaessa mm. väestön ikääntyminen, ammattihenkilöstön saatavuus, palvelun rahoitus sekä palvelun käyttäjien tasa-arvoinen kohtelu.
Jotta asiakas tulee kuulluksi, on palveluintegraatiossa keskeistä asiakaslähtöinen toimintamalli. Palveluintegraatiolla tarkoitetaan yhtenäistä palvelukokonaisuutta - sosiaali- ja perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä yliopistotason vaativa erikoissairaanhoito muodostavat palveluketjuja asiakkaan parhaaksi. Myöskään muita toimialoja, kuten kulttuuri- ja sivistystoimea, yksityisiä palveluja tai 3.sektoria ei voida unohtaa.

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna tärkeää on palvelutarpeiden tyydyttyminen riippumatta siitä, ovatko palvelut lainsäädännön näkökulmasta sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa. Tyypillisiä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rajapinnalle sijoittuvia palvelukokonaisuuksia ovat päihde-, mielenterveys- ja vanhuspalvelut. Kymmenen prosenttia väestöstämme aiheuttaa 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista. Heistä yli 60 prosenttia käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita.
Asiakkaat nähdään toiminnan resurssina ja heidät otetaan aktiivisesti mukaan palvelujen suunnitteluun, toimeenpanoon sekä tuloksellisuuden arviointiin. Tällä parannetaan mm. erityisryhmien ja moniongelmaisten asiakkaiden saamaa hoivan ja hoidon laatua.
Erittäin keskeinen tarve on tuntea asiakkaiden palveluiden kokonaisuus, suunnitella asiakkaiden tarpeiden mukaiset palvelukokonaisuudet ja kyetä hallitsemaan palvelupolkuja.

Sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät hyödyntävät asiakkaan kokemusta palvelusta. Tällä hetkellä osassa organisaatioita on jo toteutunut kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien käyttö.
Yhtenäisellä palveluintegraatiolla parannamme sekä asiakkaan palvelua että hillitsemme kustannusten kasvua - oikea-aikainen palvelu, parhaat käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot ovat asiakkaan saatavilla.
Tulevaisuudessa puhummekin palveluekosysteemistä, joka koostuu erikokoisista ja eri toimintalogiikalla toimivista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajista unohtamatta tärkeintä - asiakasta.

Jaana Lopperi
kehityspäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, kunnallisvaaliehdokas (kok.)
Mäntyharju

Osallistu keskusteluun

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.